Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Poškodba pri delu

Če se poškodujete na delovnem mestu, vam ne pripada avtomatično odškodnina za poškodbo pri delu. Da bi bili z odškodninskim zahtevkom uspešni in bi vam lahko pripadla ustrezna odškodnina za poškodbo pri delu, mora biti delodajalec ali kdo izmed sodelavcev kriv za to, da se je vam zgodila poškodba na delovnem mestu.

Iz dosedanje prakse, kjer smo vložili odškodninski zahtevek v več kot 20.000 zadevah, pa lahko zatrdimo, da želijo delodajalci prikazati, da ni podana njihova odškodninska odgovornost, ko se delavcu zgodi delovna nesreča. Posledično v obrazec prijava poškodbe pri delu (ER8 obrazec) napišejo, da so delavci sami krivi, ko se jim pripeti poškodba na delovnem mestu, razlog za takšno ravnanje je običajno potencialni regresni zahtevek ZZZS. Zato je pomembno, da nas pokličete takoj, ko ste se poškodovali, da pridobite navodila o tem, kako in katere dokaze je treba takoj zavarovati in kakšne so vaše pravice pred delodajalcem.

Da bi bila odškodnina za poškodbo pri delu čim višja, je pomembno, da prejmete čim hitrejša ustna ali pisna navodila o tem, katero dokumentacijo potrebujemo za kasnejši odškodninski zahtevek in druge zahtevke (npr. za dnevno odškodnino za poškodbo pri delu itd).

Višina odškodnine za telesne poškodbe je odvisna od več dejavnikov, predvsem od tega ali, ste utrpeli lahko ali hudo telesno poškodbo, posebno težko invalidnost ali je kdo od vaših bližnjih umrl.

Poleg oškodovanca, ki mu je ostala posebno težka invalidnost, pripada tudi njegovim bližnjim (zakoncu, zunajzakonskemu partnerju, otrokom, bratom in sestram ipd) odškodnina, zaradi njegovega zdravstvenega stanja po prometni nesreči (odškodnina za duševne bolečine). V primeru smrti katerega izmed udeležencev prometne nesreče, svojcem pripada  odškodnina za poškodbo pri delu iz naslova duševnih bolečin zaradi smrti bližnjega.

Odvetnik za odškodnine  – brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine  –  
brezplačno pravno svetovanje

poškodba pri delu, poškodba pri delu, poškodba pri delu, poškodba pri delu, poškodba pri delu, 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer