Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

GOSPODARSKO PRAVO

 • pravno svetovanje
 • priprava pozivov na izpolnitev obveznosti
 • vlaganje odškodninskih zahtevkov
 • zastopanje strank pred sodišči, arbitražami in sestavljanje pisnih vlog med postopkom
 • vlaganje izvršilnih predlogov

PRAVO O PREKRŠKIH

 • pravno svetovanje in zastopanje pred sodišči
 • vlaganje pisnih ugovorov zoper plačilni nalog policije ali mestnega redarstva in zahtev za sodno varstvo
 • vlaganje pritožb zoper odločbe sodnikov za prekrške
 • vlaganje predlogov državnim tožilstvom za vložitev zahtev za varstvo zakonitosti
Odvetniška Družba Prostran - Ekipa - Kristijan Prostran - blog - druga področja dela - kontakt - nezgodna zavarovanja - poškodba na javni ali zasebni površini - poškodba pri delu - prometna nesreča - zastopanje pravnih oseb - zdravniška napaka - Odvetnik za odškodnine - višina odškodnine - zavarovanje odgovornosti zasebnika - odškodnina za poškodbo na javni površini - ničnost kreditov švicarskih frankov - odškodninska tožba - AO plus odškodnina - odškodninska odgovornost delodajalca - kdaj ni potrebno klicati policije - kako ravnati v primeru prometne nesreče - odškodninski zahtevki ZZZS in ZPIZ - Evropsko poročilo o prometni nesreči - Odškodninski zahtevek - Odškodnina za izbris - trk z divjadjo - zlom ledvenega vretenca - odškodninska tožba

OBLIGACIJSKO PRAVO

 • sestava izvensodnih sporazumov
 • pregled že sklenjenih pravnih poslov in nudenje nadaljnjih rešitev
 • sestavljanje pozivov na izpolnitev obveznosti
 • sestava predpogodbe in pogodbe za vrsto obligacijskih razmerij (prodajna pogodba, pogodba o nakupu nepremičnine, pogodba o cesiji, pogodba o prevzemu dolga, pogodba o pristopu k dolgu, posojilna pogodba, darilna pogodba, najemna pogodba ipd.)
 • priprava pravnih mnenj in svetovanje glede možnosti mirne rešitve pravnega spora ali uspeha v pravdi, če mirna rešitev spora med strankami ni mogoča
 • zastopanje pred sodišči

KAZENSKO PRAVO

 • pravno svetovanje in pravna ocena možnosti v predkazenskem in kazenskem postopku
 • informativni razgovor v postopku pred policijo, zastopanje pred državnim tožilstvom, poravnalci in zagovor pred kazenskim sodiščem in sestava pisnih vlog
 • zastopanje oškodovancev (žrtev kaznivih dejanj) zaradi uveljavljanja premoženjskopravnih zahtevkov in sprožitve kazenskega pregona zoper storilce kaznivih dejanj na podlagi predloga ali po zasebni tožbi

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer