Druga področja dela

Če želite brezplačno svetovanje na kateremkoli od spodaj naštetih področij, nas kontaktirajte, in pomagali vam bomo.

Kazensko pravo

Na tem področju opravljamo predvsem sledeče pravne storitve:

 • pravno svetovanje in pravna ocena možnosti v predkazenskem in kazenskem postopku
 • informativni razgovor v postopku pred policijo, zastopanje pred državnim tožilstvom, poravnalci in zagovor pred kazenskim sodiščem in sestava pisnih vlog
 • zastopanje oškodovancev (žrtev kaznivih dejanj) zaradi uveljavljanja premoženjsko pravnih zahtevkov in sprožitve kazenskega pregona zoper storilce kaznivih dejanj na podlagi predloga ali po zasebni tožbi.

Pravo o prekrških

Na tem področju opravljamo predvsem sledeče pravne storitve:

 • svetovanje v primeru zagovora pri sodniku za prekrške,
 • vlaganje pisnih ugovorov zoper plačilni nalog policije ali mestnega redarstva in zahtev za sodno varstvo
 • vlaganje pritožb zoper odločbe sodnikov za prekrške
 • vlaganje predlogov Okrožnim državnim tožilstvom za vložitev zahtev za varstvo zakonitosti

Gospodarsko pravo

Na tem področju opravljamo predvsem sledeče pravne storitve:

 • pravno svetovanje
 • pripravljamo pozive na izpolnitev obveznosti
 • vlagamo odškodninske zahtevke
 • zastopamo stranke pred sodišči, arbitražami in sestavljamo pisne vloge med postopkom
 • vlagamo izvršilne predloge

Obligacijsko pravo

Na tem področju opravljamo predvsem sledeče pravne storitve:

 • sestava izvensodnih sporazumov
 • pregled že sklenjenih pravnih poslov in nudenje nadaljnjih rešitev,
 • sestavljanje pozivov na izpolnitev obveznosti
 • sestava predpogodbe in pogodbe za vrsto obligacijskih razmerij (prodajna pogodba, pogodba o nakupu nepremičnine, pogodba o cesiji, pogodba o prevzemu dolga, pogodba o pristopu k dolgu, posojilna pogodba, darilna pogodba, najemna pogodba…)
 • priprava pravnih mnenj in svetovanje glede možnosti mirne rešitve pravnega spora ali uspeha v pravdi, če mirna rešitev spora med strankami ni mogoča,
 • zastopanje pred sodišči
Zagotovite si brezplačno svetovanje
 • +386 (0)51 319 111

Kontaktirajte nas preko telefona, elektronske pošte ali spodnje povezave.

Kako vam lahko pomagamo?

Pišite nam, če želite prejeti brezplačni pravni nasvet o možnosti uspeha iz področja odškodninskega  prava.

Ste pripravljeni na naslednji korak?