Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Zastopanje pravnih oseb

Ni potrebno posebej poudarjati, da je za delodajalce smotrno, da imajo sklenjeno zavarovanje civilne ali delodajalčeve odgovornosti za primer poškodb zaposlenih ali tretjih oseb. To še posebej velja, če iz delodajalčeve dejavnosti izhaja povečana nevarnost za nastanek poškodbe ali drugačne oblike nastanka škode (npr. gradbeništvo). Problem delodajalcev pa je v tem, da to zavarovanje ne pokriva odškodninski zahtevek ZZZS ali ZPIZ zoper delodajalca zaradi stroškov zdravljenja oškodovanca in ne obstaja zavarovalni produkt s katerim bi lahko ta riziko zavarovali. 

Zavarovalnice priznavajo pravico do odškodnine poškodovanim pod pogojem, da je delodajalec oziroma nekdo, za katerega delodajalec odgovarja, odgovoren za poškodbo, okvaro zdravja ali smrt zaposlenega ali tretje osebe. Dodatna težava za delodajalca je v tem, da imata ZZZS in ZPIZ na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pravico uveljavljati povračilo stroškov zdravljenja ali izplačanih nadomestil plače poškodovanemu med njegovim bolniškim staležem, izplačanih pokojnin poškodovanim ali svojcem umrlih delavcev ali tretjih oseb na isti podlagi, če je delodajalec odgovoren za poškodbo ali smrt.

Regresnih zahtevkov ZZZS ali ZPIZ pri slovenskih zavarovalnicah, razen v zelo omejenem obsegu pri eni zavarovalnici, zaenkrat ni mogoče zavarovati. Za delodajalce pa obstaja rešitev, saj je tovrstne zahtevke javnih zavodov mogoče zavarovati le posredno z drugimi zavarovanji.

Iz tega razloga je priporočljivo, da nas delodajalci čim prej kontaktirate, da vam svetujemo, kako tovrstne rizike ustrezno zavarovati. Če škodnega rizika nimate zavarovanega, je smiselno, da nas pokličete takoj, ko se zgodi poškodba, da vam ustrezno svetujemo glede nadaljnjega postopanja in izogibanja nastanku nepotrebnih stroškov.

Odvetnik za odškodnine  – brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine  –
brezplačno pravno svetovanje

zastopanje pravnih oseb, zastopanje pravnih oseb, zastopanje pravnih oseb, zastopanje pravnih oseb, zastopanje pravnih oseb, 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer