Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Zdravniška napaka

Zdravniške napake so veliko pogostejše, kot to kaže statistika odškodnin, ki so jih prejeli pacienti, ki so uveljavljali odškodnino. Ker se pacienti čedalje bolj zavedajo svojih pravic,  pogosteje vlagajo odškodninski zahtevek in je sodna praksa na tem področju omilila procesne standarde v njihovo korist, čedalje več pacientov uspešno uveljavlja odškodnino. 

O zdravniški napaki govorimo takrat, kadar zdravnik ne ravna s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih zdravniške znanosti in stroke ter po običajih. Posledično zdravnik povzroči ali ne prepreči nastanek škode pacientu in lahko pacient vloži odškodninski zahtevek za škodo, ki mu je nastala.

Zdravniška napaka lahko primeroma nastane zaradi:

  • napake v diagnostiki ali prepozne  diagnostike 

  • neustrezne izvedbe zdravljenja na podlagi sicer pravilne diagnostike

  • napake pri ravnanju s tehničnimi pripomočki (npr. nepravilna uporaba skalpela)

  • postopkovne napake 

  • neustrezenega zdravstvenega inventarja (npr. vozički)

  • neustrezne organizacije dela (nepravočasni zdravstveni ukrepi zaradi čakalnih vrst)

  • napake medicinskega osebja

Ko vložimo odškodninski zahtevek, ga zavarovalnica praviloma odstopi zdravstveni ustanovi, kjer je bila storjena zdravniška napaka. Na podlagi dosedanjih izkušenj (več kot 20.000 vloženih odškodninskih in drugih zahtevkov za priznanje zavarovalnin) lahko zatrdimo, da obstaja majhna možnost, da pridobite odškodnino za zdravniško napako po mirni poti (torej, če vložite odškodninski zahtevek). Kadar ni možno skleniti poravnave, je potrebna odškodninska tožba.

V letu 2019 je bila že približno polovica tožbenih zahtevkov uspešnih, kljub temu, da je uspeh na sodišču odvisen predvsem od izvedenskega mnenja izvedenca medicinske stroke. Sodna praksa je namreč izoblikovala določene procesne olajšave za paciente, ki se kot laiki pravdajo s strokovnjakom na drugi strani.

Odvetnik za odškodnine  –  brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine  –
brezplačno pravno svetovanje

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer