Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Nezgodna zavarovanja

Ljudje pogosto zmotno mislijo, da bodo zavarovalnino za nezgodno zavarovanje pridobili že s tem, ko so se poškodovali. Pogoj, da pridobite ustrezno zavarovalnino (npr. dnevna odškodnina za poškodbo) je, da ste se poškodovali na način, kot je opredeljen v definiciji nezgode, zapisani v splošnih pogojih zavarovanj. Glede na to, da so zavarovalnice visoko profitne družbe, v svoje splošne pogoje, ki so sestavni del zavarovalne police, navajajo čedalje več izjem, za katere ne nudijo zavarovalnega jamstva.

Primerjava splošnih pogojev nezgodnega zavarovanja zavarovalnic izpred 10 in več let pokaže, da so zavarovalnice v trenutno veljavnih splošnih pogojih v primerjavi s starimi splošnimi pogoji določile številne dodatne izjeme (omejitve ali izključitve kritja), zaradi katerih vam ne pripadajo dnevna odškodnina, invalidnost in ostala jamstva iz zavarovalne pogodbe. Iz tega razloga je dobro, da sami ali s pomočjo zavarovalnega zastopnika, še pred podpisom ponudbe za zavarovanje, preberete splošne pogoje zavarovanja.

Najpogostejša oblika zavarovalnih pogodb je nezgodno zavarovanje, ki običajno vključuje zavarovanje za primere, kot so invalidnost, dnevna odškodnina, bolnišnično nadomestilo, nezgodna smrt, stroški zdravljenja, nezgodna renta itd. Pravica do teh izplačil je odvisna od tega, kakšno vrsto nezgodnega zavarovanja ste imeli sklenjeno v času nezgode, višina izplačila pa tudi od tega, kako visoko zavarovalno premijo ste vplačevali.

V naši odvetniški družbi za vas uveljavljamo tudi terjatve iz ostalih zavarovalnih pogodb, v sodelovanju z izvedenci različnih strok, kot na primer:

• zavarovanje za težke bolezni         • zavarovanje za operacije

• življenjsko zavarovanje                   • kasko zavarovanja

• zavarovanja civilne/poklicne odgovornosti različnih poklicev

• protivlomno zavarovanje               • zavarovanje premičnin

• protipožarno zavarovanje              • AO plus zavarovanja

• strojelomno zavarovanje

Iz dosedanjih izkušenj (vloženih več kot 20.000 različnih odškodninskih zahtevkov in zahtevkov za priznanje zavarovalnine) vam lahko zagotovimo, da ne smete pričakovati, da vam bo zavarovalnica brez težav izplačala tisto, za kar ste se zavarovali (npr. za težke bolezni, dnevno odškodnino ipd.). Zato vam svetujemo, da pooblastite odvetnika, ki ima veliko izkušenj na področju zavarovalnega prava in pozna tudi sodno prakso.

Če želite brezplačno pravno svetovanje odvetnika, ki se ukvarja z zavarovalnim pravom, nas pokličite takoj, ko se poškodujete in prejeli boste hitre brezplačne napotke, kako ravnati, da kasneje ne boste imeli težav s pridobitvijo čim višje dnevne odškodnine za poškodbo, invalidnosti in podobno.  

Primerjava splošnih pogojev nezgodnega zavarovanja zavarovalnic izpred 10 in več let pokaže, da so zavarovalnice v trenutno veljavnih splošnih pogojih v primerjavi s starimi splošnimi pogoji določile številne dodatne izjeme (omejitve ali izključitve kritja), zaradi katerih vam ne pripadajo dnevna odškodnina, invalidnost in ostala jamstva iz zavarovalne pogodbe. Iz tega razloga je dobro, da sami ali s pomočjo zavarovalnega zastopnika, še pred podpisom ponudbe za zavarovanje, preberete splošne pogoje zavarovanja.

Najpogostejša oblika zavarovalnih pogodb je nezgodno zavarovanje, ki običajno vključuje zavarovanje za primere, kot so invalidnost, dnevna odškodnina, bolnišnično nadomestilo, nezgodna smrt, stroški zdravljenja, nezgodna renta itd. Pravica do teh izplačil je odvisna od tega, kakšno vrsto nezgodnega zavarovanja ste imeli sklenjeno v času nezgode, višina izplačila pa tudi od tega, kako visoko zavarovalno premijo ste vplačevali.

V naši odvetniški družbi za vas uveljavljamo tudi terjatve iz ostalih zavarovalnih pogodb, v sodelovanju z izvedenci različnih strok, kot na primer:

• zavarovanje za težke bolezni   • zavarovanje za operacije    • življenjsko zavarovanje         • kasko zavarovanja       • zavarovanja civilne/poklicne odgovornosti različnih poklicev   
• protivlomno zavarovanje         • zavarovanje premičnin       • protipožarno zavarovanje    • AO plus zavarovanja    • strojelomno zavarovanje

Iz dosedanjih izkušenj (vloženih več kot 20.000 različnih odškodninskih zahtevkov in zahtevkov za priznanje zavarovalnine) vam lahko zagotovimo, da ne smete pričakovati, da vam bo zavarovalnica brez težav izplačala tisto, za kar ste se zavarovali (npr. za težke bolezni, dnevno odškodnino ipd.). Zato vam svetujemo, da pooblastite odvetnika, ki ima veliko izkušenj na področju zavarovalnega prava in pozna tudi sodno prakso.

Če želite brezplačno pravno svetovanje odvetnika, ki se ukvarja z zavarovalnim pravom, nas pokličite takoj, ko se poškodujete in prejeli boste hitre brezplačne napotke, kako ravnati, da kasneje ne boste imeli težav s pridobitvijo čim višje dnevne odškodnine za poškodbo, invalidnosti in podobno.

Odvetnik za odškodnine  – brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine  –
brezplačno pravno svetovanje

nezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanja nezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanja

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer