Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Poškodba na javni ali zasebni površini

Odškodnina za poškodbo na zasebni površini vam lahko pripada, če se poškodujete v zasebnem stanovanju, hiši, na zasebnem zemljišču ali če vas je na teh površinah ugriznil pes ipd. Odškodnina za poškodbo na javni površini pa vam lahko pripada, če se poškodujete na javnem pločniku, javni cesti, šoli, vrtcu, kopališču, v gostilni, trgovini, bolnišnici ipd.

Pogoj, da lahko uspešno uveljavite odškodninski zahtevek za telesne poškodbe, je, da niste sami krivi za to, kar se vam je zgodilo, temveč je za to odgovoren imetnik te zasebne ali javne površine, ki ima običajno zavarovano svojo civilno odgovornost pri zavarovalnici.

Iz dosedanje prakse, v okviru katere smo vložili odškodninski zahtevek v več kot 20.000 odškodninskih in zavarovalno pravnih zadevah, lahko zatrdimo, da je zelo pomembno, da takoj po poškodbi na javni površini pričnete z zbiranjem dokazov, da se kasneje odškodninska odgovornost odgovorne osebe ne bi izkazala za sporno. Svetujemo vam, da pokličete policijo in zavarujete dokaze (preverite, ali je še kdo drug videl dogodek in si zapišite njegove podatke, fotografirajte kraj poškodbe, poškodovano kolo, zahtevajte pomoč zaposlenih, zahtevajte zapisnik o poškodbi ipd).

Višina odškodnine za telesne poškodbe je odvisna od več dejavnikov, predvsem od tega, kako hudo telesno poškodbo ste utrpeli, časa zdravljenja, strahu, ki ste ga doživeli, trajnih posledic, ki so vam ostale ipd.

Odvetnik za odškodnine  – brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine  –
brezplačno pravno svetovanje

poškodba na javni ali zasebni površini, poškodba na javni ali zasebni površini, poškodba na javni ali zasebni površini, poškodba na javni ali zasebni površini, poškodba na javni ali zasebni površini, 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer