Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Odškodninski zahtevek

Če ste utrpeli škodo, za katero odgovarja nekdo drug, vam pripada odškodnina.

Škoda se lahko kaže v zmanjšanju premoženja, preprečitvi povečanja premoženja in v nematerialnih oblikah kot so:

  • telesne bolečine
  • duševne bolečine
  • strah
  • okrnitev ugleda pravne osebe

Za pridobitev odškodnine je potrebno zoper odgovorno osebo ali zavarovalnico, pri kateri je imela odgovorna oseba zavarovano svojo odgovornost (npr.  zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zavarovanje civilne ali poklicne odgovornosti delodajalca ali pripadnika drugega poklica, zavarovanje odgovornosti zasebnika itd.), vložiti odškodninski zahtevek.

Za odškodninski zahtevek morate imeti dokaze, da je tretji dejansko povzročitelj škode in da se je škodni dogodek res zgodil na zatrjevani način. Dokazno breme za večino predpostavk odškodninske odgovornosti je namreč na oškodovancu. Dodatno je mogoče pričakovati upiranje povzročitelja škode v smislu, da on ni kriv za škodo, ki vam je nastala, da ste za škodo sami krivi, da škoda sploh ni nastala ali da se ni zgodila na zatrjevani način. Zato je pomembno, da takoj zavarujete dokaze, predvsem pri poškodbah na javnih površinah in kadar se vam zgodi poškodba pri delu.

Kadar je odškodninski zahtevek naslovljen na povzročitelja škode, se začne postopek za mirno rešitev spora. Načeloma velja, da se je na podlagi vloženega odškodninskega zahtevka z odgovorno osebo ali zavarovalnico smiselno poravnati in tako doseči sporazum brez vložitve tožbe. Višina odškodnine, dogovorjena v poravnavi, je kompromis in je nekoliko nižja od tiste, ki bi jo prejeli na sodišču, vendar prejmete odškodnino bistveno prej in vam ni potrebno zalagati pogosto zajetnih pravdnih stroškov postopka. Vendar pa niso redki primeri, ko s povzročiteljem škode ali zavarovalnico ni mogoča poravnava (bodisi, ker ponujena odškodnina za prometno nesrečo ali odškodnina za poškodbo pri delu ni dovolj visoka ali ker tretji noče priznati odgovornosti za nastalo škodo) in v takih primerih je potrebna odškodninska tožba.

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer