Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Ekipa ODvetnik

Želim kontakt

Odvetniška Družba Prostran - Ekipa - Kristijan Prostran - blog - druga področja dela - kontakt - nezgodna zavarovanja - poškodba na javni ali zasebni površini - poškodba pri delu - prometna nesreča - zastopanje pravnih oseb - zdravniška napaka - Odvetnik za odškodnine - višina odškodnine - zavarovanje odgovornosti zasebnika - odškodnina za poškodbo na javni površini - ničnost kreditov švicarskih frankov - odškodninska tožba - AO plus odškodnina - odškodninska odgovornost delodajalca - kdaj ni potrebno klicati policije - kako ravnati v primeru prometne nesreče - odškodninski zahtevki ZZZS in ZPIZ - Evropsko poročilo o prometni nesreči - Odškodninski zahtevek - Odškodnina za izbris - trk z divjadjo - zlom ledvenega vretenca - odškodninska tožba - nezgodna zavarovanja - Odškodnina za poklicno bolezen

Odvetnik mag. Kristijan Prostran, ustanovitelj Odvetniške družbe Prostran, ki je pravna naslednica Odvetniške pisarne mag. Kristijan Prostran, vpisane v imenik odvetnikov leta 2002.
Izobrazba:
         – Znanstveni magisterij, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 2003
         – Pravniški državni izpit, 2001
         – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1995
Izkušnje:
Ukvarja se predvsem z odškodninskim in zavarovalnim pravom. Že 10 let je reden gost treh radijskih postaj po Sloveniji, kjer vsak teden njihovim poslušalcem nudi brezplačno pravno svetovanje s področja odškodninskega in zavarovalnega prava. Predava in svetuje zavarovalno zastopniškim in posredniškim agencijam.

Jeziki: angleški jezik, nemški jezik, bosanski jezik, srbski jezik, hrvaški jezik

Odvetnik mag. Kristijan Prostran, ustanovitelj Odvetniške družbe Prostran, ki je pravna naslednica Odvetniške pisarne mag. Kristijan Prostran, vpisane v imenik odvetnikov leta 2002.
Izobrazba:
    – Znanstveni magisterij,Univerza v Ljubljani, Pravna            fakulteta, 2003
    – Pravniški državni izpit, 2001
    – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 1995
Izkušnje:
Ukvarja se predvsem z odškodninskim in zavarovalnim pravom. Že 10 let je reden gost treh radijskih postaj po Sloveniji, kjer vsak teden njihovim poslušalcem nudi brezplačno pravno svetovanje s področja odškodninskega in zavarovalnega prava. Predava in svetuje zavarovalno zastopniškim in posredniškim agencijam.

Jeziki: angleški jezik, nemški jezik, bosanski jezik, srbski jezik, hrvaški jezik

Odvetniška Družba Prostran signature 1

Odvetnica Sara Habat, univ. dipl. pravnica. V odvetniški pisarni je sprva opravljala študentsko delo, nato pa se zaposlila.
Izobrazba:
               – Pravniški državni izpit, 2019
               – Strokovni izpit iz upravnega postopka, 2018
               – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diploma, 2016
Izkušnje:
               – Odvetniška pisarna Prostran, strokovna sodelavka, 2013-2016
               – Odvetniška pisarna Prostran, odvetniška pripravnica, 2016
               – Odvetniška družba Prostran, odvetniška kandidatka, 2019
               – Odvetniška družba Prostran, odvetnica, 2021

Jeziki: angleški jezik, španski jezik, bosanski jezik, srbski jezik, hrvaški jezik

Odvetnica Sara Habat, univ. dipl. pravnica. V odvetniški pisarni je sprva opravljala študentsko delo, nato pa se zaposlila.
Izobrazba:
  – Pravniški državni izpit, 2019
  – Strokovni izpit iz upravnega postopka, 2018
  – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diploma, 2016
Izkušnje:
 – Odvetniška pisarna Prostran, strokovna sodelavka,            2013-2016
 – Odvetniška pisarna Prostran, odvetniška pripravnica,        2016
 – Odvetniška družba Prostran, odvetniška kandidatka,        2019
 – Odvetniška družba Prostran, odvetnica, 2021

Jeziki: angleški jezik, španski jezik, bosanski jezik, srbski jezik, hrvaški jezik

Odvetniška Družba Prostran signature 2

Odvetniški kandidat Blaž Trpin, mag.prava
Izobrazba:
     – Pravniški državni izpit, 2023
     – Strokovni izpit iz upravnega postopka, 2021
     – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, magistriral»cum laude«, 2019       – Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diploma, 2017
Izkušnje:
    – Odvetniška družba Prostran in druge pisarne, strokovni sodelavec,              2016-2019
    – Odvetniška družba Prostran, odvetniški pripravnik, 2019                            – Odvetniška družba Prostran, odvetniški kandidat, 2023

Jeziki: angleški jezik, nemški jezik, bosanski jezik, srbski jezik, hrvaški jezik

Odvetniška Družba Prostran signature 2

Odvetniški kandidat Blaž Trpin, mag.prava
Izobrazba:
– Pravniški državni izpit, 2023
– Strokovni izpit iz upravnega postopka, 2021
– Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, magistriral
   »cum laude«, 2019       
– Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, diploma, 2017
Izkušnje:
– Odvetniška družba Prostran in druge pisarne,
    strokovni sodelavec, 2016-2019
 – Odvetniška družba Prostran, odvetniški pripravnik,
    2019
 – Odvetniška družba Prostran, odvetniški kandidat,
    2023

Jeziki: angleški jezik, nemški jezik, bosanski jezik, srbski jezik, hrvaški jezik

ADministracija
Odvetniška Družba Prostran Sanja Gojkovic podpis s
Odvetniška Družba Prostran Liza kuhelj podpis
Odvetniška Družba Prostran Sanja Gojkovic podpis s
Odvetniška Družba Prostran Liza kuhelj podpis
Strokovni sodelavci
Odvetniška Družba Prostran Tomo Habat podpis
Odvetniška Družba Prostran Tomo Habat podpis

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer