Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Prometna nesreča

Prometna nesreča je stresni dogodek in za udeleženca lahko pomeni začetek več različnih postopkov, kot so postopek za pridobitev odškodnine in zavarovalnine, postopek o prekršku, kazenski postopek, socialni postopek pred ZZZS in ZPIZ ali zapuščinski postopek. Zato je pomembno, da vas zastopa specialist na področju odškodninskega prava (odvetnik za odškodnine), da čimprej dobite ustrezne usmeritve, kako ravnati, da boste kasneje lahko dosegli čim višjo odškodnino in optimalno uresničili vaše pravice v naštetih postopkih.

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči doma ali v tujini in ste utrpeli telesno poškodbo (v določenih primerih pa tudi, če niste utrpeli telesnih poškodb), vam pripada odškodnina za prometno nesrečo in lahko vložite odškodninski zahtevek oziroma odškodninski zahtevek za telesne poškodbe.

Odškodnina za prometno nesrečo vam pripada, če ste bili telesno poškodovani:

  • kot voznik katerega koli vozila (avtomobila, tovornjaka, delovnega stroja, kolesa itd.) po tuji krivdi

  • kot sopotnik v katerem koli vozilu ne glede na krivdo

  • kot drug udeleženec v cestnem prometu (pešec, kolesar ipd.) po tuji krivdi

Odškodnina za prometno nesrečo vam pripada tudi:

  • če je prometno nesrečo povzročil neznani voznik (prometna nesreča s pobegom)

  • ali če ste prometno nesrečo povzročili sami (pod pogojem, da ste imeli sklenjeno AO plus zavarovanje in vam pripada AO plus odškodnina).

V nekaterih primerih odškodninske zahtevke vlagamo tudi v tuje države in zastopamo tujce, ki želijo vložiti odškodninski zahtevek v Sloveniji in tujini. Odškodninski zahtevek ali odškodninska tožba  se lahko vloži zoper tuje in domače zavarovalnice v Republiki Sloveniji ob uporabi tujega prava (hrvaško, nemško, avstrijsko, srbsko ipd.).

Višina odškodnine za telesne poškodbe je odvisna od več dejavnikov, predvsem teže poškodbe, poteka zdravljenja in trajnih posledic, ki so vam po poškodbi ostale.

Poleg oškodovanca, ki mu je ostala posebno težka invalidnost, pripada odškodnina zaradi njegovega zdravstvenega stanja po prometni nesreči (odškodnina za duševne bolečine) tudi njegovim bližnjim (zakoncu, zunajzakonskemu partnerju, otrokom, bratom in sestram). V primeru smrti katerega izmed udeležencev prometne nesreče svojcem pripada  odškodnina za prometno nesrečo iz naslova duševnih bolečin zaradi smrti bližnjega.

Če ste v času, ko se vam je zgodila prometna nesreča, imeli sklenjeno kakršno koli nezgodno zavarovanje, lahko poskrbimo, da bodo zahtevana dnevna odškodnina za poškodbo, invalidnost ali druga kritja iz zavarovalne police ustrezna.

Svetujemo vam, da nas pokličete čim prej po prometni nesreči, da prejmete ustrezna navodila, kako ravnati, da boste lahko kasneje čim bolje uresničili vaše pravice v različnih postopkih.

Odvetnik za odškodnine  – brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine – 
brezplačno pravno svetovanje

Prometna nesreča, Prometna nesreča, Prometna nesreča, Prometna nesreča, Prometna nesreča, 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer