Odvetniša Družba Prostran
ADVOKATSKO DRUŠTVO PROSTRAN

Povreda na javnoj ili privatnoj površini

Odšteta za povredu na privatnoj površini vam može pripadati, ako se povredite v privatnom stanovanju, kući, privatnom zemljištu ili ako vas je na tim mestima ugrizao pas. Odšteta za povredu na javnoj površini vam može pripadati, ako se povredite na javnom trotoaru, javnoj ulici, školi, vrtiću, kupalištu, kafiću, trgovini, bolnici, itd.

Uslov, da možete uspešno ostvariti pravo na odštetu za telesne povrede je, da niste sami krivi za to šta vam se dogodilo, već da je za to odgovoran vlasnik privatne ili javne površine, koji obično ima osiguranu svoju odgovornost.

Iz naše dosadašnje prakse, gde smo za naše klijente ostvarili pravo na novčanu naknadu u više od 20.000 primera odšteta i osigurnina, možemo ustvrditi, da je jako bitno, da odmah po povredi na javnoj površini počnete sakupljati dokaze, da se kasnije odštetna odgovornost odgovornog lica ne bi pokazala kao sporna. Savetujemo vam, da odmah pozovete policiju i sačuvate sve dokaze (proverite da li je još neko video događaj i da zapišite njegove podatke, fotografirajte mesto povrede, oštećeno biciklo, tražite pomoć prisutnih, zahtevate zapisnik o povredi, itd.).

Visina odštete za telesne povrede zavisi od više faktora, a pre svega od tega, da li ste pretrpeli laku ili tešku telesnu povredu, posebno tešku invalidnost ili je nastradali vaš bližnji, koji je zbog povrede preminuo.

Odvetnik za odškodnine  – brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine  –
brezplačno pravno svetovanje

poškodba na javni ali zasebni površini, poškodba na javni ali zasebni površini, poškodba na javni ali zasebni površini, poškodba na javni ali zasebni površini, poškodba na javni ali zasebni površini, 

BESPLATNO
pravno savetovanje

Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
        • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
        • i bili ste osigurani za nezgode
        • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti
           (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
           i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik
           ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
    - ako ste žrtva lekarske greške (osim, ako je potrebno
      dodatno mišljenje veštaka)
    - ako ste kao pravno lice ili samostalni preduzetnik       pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu osim
      ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka
    - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko lice zbog greške stručnjaka
     raznih stručnih zvanja
    - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i       klient tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj
Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
      • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
       • i bili ste osigurani za nezgode
       • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka) i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
   - ako ste žrtva lečničke greške (osim, ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
   - ako ste kao pravno lice ili samostalni poduzetnik pretrpeli  materialnu ili nematerialnu štetu (osim, kao je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
  - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko llice zbog greške strručnjaka raznih stručnih zvanja
   - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i klijent tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj