Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Bodite pozorni pri zavarovanju odgovornosti zasebnika

zavarovanje odgovornosti zasebnika

zavarovanje odgovornosti zasebnika

Kot je pri prometnih nesrečah, delovnih nezgodah, poškodbah na javnih površinah in drugih poškodbah (za katere niste sami odgovorni) pogoj, da je nekdo drug odgovoren za vašo poškodbo, velja enako tudi za poškodbe na zasebnih površinah. Običajno je to lastnik ali najemnik te površine (hiše, stanovanja).

Nekaj primerov odgovornosti zasebnika:

• ker ni pravočasno obrisal politih stopnic, ki so drsele in ste padli
• ker ni popravil odkrušene stopnice, keramičnih ploščic in ste zaradi tega padli
• ker ni posul s soljo dohodnih stopnic, ki so zmrznile in ste padli
• ker vam je ponudil neustrezno lestev, ki se je zlomila v enem delu, zdrsnila ipd.
• ker je bil nepozoren in vam je nenamerno priprl prste v vrata ali vas je udaril z vrati

Namesto odgovornega zasebnika je odškodnina plačana s strani zavarovalnice, če je imel zasebnik v času škodnega dogodka veljavno sklenjeno zavarovanje svoje odgovornosti (običajno je to zavarovano v okviru premoženjskega zavarovanja za nepremičnino, v kateri biva). Pri tem morate biti pozorni, kajti zavarovalnice v splošnih pogojih zavarovanja, ki so sestavni del zavarovalne police, razširjajo krog izključitev iz zavarovalnega kritja in večina zavarovalnic je že znižala zavarovalne vsote iz zavarovanja odgovornosti zasebnika na minimum. Torej, odgovor na vprašanje, ali vam pripada odškodnina, ki vam jo mora plačati zavarovalnica, je odvisen od zavarovalne pogodbe, sklenjene med zavarovancem (odgovornim za vašo poškodbo) in zavarovalnico. Če zavarovalna vsota ne zadošča za poplačilo škode, ki vam je nastala, vam sicer pripada višja odškodnina, kot jo je dolžna plačati zavarovalnica, vendar morate za razliko vložiti odškodninski zahtevek zoper odgovornega zasebnika.

Na tem mestu opozarjamo, da so splošni in posebni pogoji in dopolnilne klavzule sestavni del zavarovalne police in bi jih stranke morale prejeti ob sklenitvi zavarovanja ter se z njimi seznaniti. Tako bi lahko ugotovili, da najbolj pogoste vrste poškodb ali najbolj pogostih načinov poškodovanja zavarovalnice ne krijejo ali pa jih krijejo le v minimalnem obsegu.

Prav tako opozarjamo, da je pri vseh zavarovalnicah določen samopridržaj (odbitna franšiza, ki je običajno 10% od izplačila) oz. lastna udeležba zasebnika oz. zavarovanca. To pomeni, da del vsote, ki jo je pripravljena izplačati zavarovalnica oškodovancu, krije zavarovanec sam.

zavarovanje odgovornosti zasebnika, zavarovanje odgovornosti zasebnika, zavarovanje odgovornosti zasebnika, zavarovanje odgovornosti zasebnika, 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer