Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Odškodninska tožba

Če vam je bila v škodnem dogodku povzročena škoda, je mogoče na tretjega nasloviti odškodninski zahtevek za povračilo nastale škode. Naslovnik odškodninskega zahtevka je lahko neposredni povzročitelj škode oziroma tisti, ki za nastalo škodo odgovarja (npr. povzročitelj prometne nesreče, delodajalec kot povzročitelj delovne nesreče, pripadnik kateregakoli poklica, ki je ravnal malomarno), lahko pa tudi zavarovalnica, pri kateri je imel povzročitelj škode ali odgovorna oseba v trenutku škodnega dogodka zavarovano svojo odgovornost (npr. zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zavarovanje civilne ali poklicne odgovornosti delodajalca ali pripadnika drugega poklica, zavarovanje odgovornosti zasebnika itd.).

Kadar je odškodninski zahtevek naslovljen na tretjega, ne gre za odškodninsko tožbo. Načeloma velja, da se je na podlagi tako vloženega odškodninskega zahtevka s tretjim smiselno že predpravdno poravnati, saj je to zagotovo časovno, v večini primerov pa tudi stroškovno bolj učinkovito, razen, če je razhajanje med pravično in ponujeno odškodnino preveliko. Vendar pa niso redki primeri, ko s povzročiteljem škode poravnava ni mogoča  (bodisi, ker npr. ponujena odškodnina za prometno nesrečo ali odškodnina za poškodbo pri delu ni dovolj visoka, bodisi, ker tretji odgovornost za nastalo škodo v celoti zavrača).

V takem primeru je mogoče zoper tretjega vložiti le še tožbo. Odškodninska tožba tako predstavlja pred sodiščem vloženo zahtevo za sodno varstvo, s katero se od sodišča kot oblastnega organa zahteva, da odloči o temelju odgovornosti za nastali škodni dogodek in oškodovancu prisodi primerno in pravično odškodnino. Ker je pravdni postopek zelo formaliziran,  je z vidika uspeha zelo pomembno, da vas v primeru vložitve odškodninske tožbe v pravdi zastopa odvetnik za odškodnine.

Višina odškodnine pa je v primeru, kadar se vloži odškodninska tožba, višja kot tista, ki je ponujena po mirni poti, vendar je potrebno nanjo čakati vsaj leto dni ali več.

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer