Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Odškodnina za poklicno bolezen

Delavci in delodajalci, ki delujejo v panogah z možnostjo nastanka poklicnih bolezni, morajo biti dobro seznanjeni s pravicami in obveznostmi, ki nastajajo v tovrstnih primerih. Iz tega razloga je pomembno razumevanje, kako ukrepati, ko delavec zboli za poklicno boleznijo.

Poklicna bolezen je definirana kot bolezen, ki nastane zaradi dolgotrajnega vpliva delovnega procesa in pogojev na delovnem mestu, ter je navedena na seznamu poklicnih bolezni, ki se nahaja kot priloga Pravilnika o poklicnih boleznih. Gre za bolezni zaradi izpostavljenosti najrazličnejšim kemičnim, fizikalnim in biološkim dejavnikom ter bolezni po prizadetih organskih sistemih. Obstoj poklicne bolezni v posebnem postopku ugotavlja interdisciplinarna skupina strokovanjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni. Ko je poklicna bolezen ugotovljena, delavec pridobi določene pravice iz invalidskega zavarovanja.

Vendar pa ima delavec možnost, da v primeru obstoja poklicne bolezni na podlagi odškodninskega prava delodajalcu očita tudi odgovornost za njegovo stanje. Odgovornost za poklicno bolezen ni le krivdna, ampak objektivna, kar pomeni, da delodajalec odgovarja tudi v primeru, če pri delu upošteva vse predpise v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu, če se ukvarja z nevarno dejavnostjo, pri kateri delavec zboli za poklicno boleznijo. Delodajalec se lahko razbremeni svoje odgovornosti le, če dokaže, da poklicna bolezen ni nastala v okviru njegove dejavnosti, da jo je povzročila tretja oseba ali delavec sam, kar pa je pogosto zelo težavno.

Delodajalci morajo biti pripravljeni na možnost, da se bo delavec zatekel k odškodninski tožbi za povrnitev škode zaradi poklicne bolezni. Delavci, ki menijo, da so utrpeli poklicno bolezen, pa se lahko obrnejo na pravne strokovnjake, ki jim bodo pomagali uveljavljati njihove pravice in zahtevati ustrezno odškodnino.

Če želite, da vas pri uveljavljanju odškodnine zastopa odvetnik za odškodnino, nas čimprej kontaktirajte za brezplačen pravni posvet s področja odškodninskega prava.

odškodnina za poklicno bolezen, odškodnina za poklicno bolezen,odškodnina za poklicno bolezen,odškodnina za poklicno bolezen,

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer