Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Evropsko poročilo o prometni nesreči

Ali veste, kdaj je potrebno izpolniti le evropsko poročilo o  prometni nesreči in kdaj morate klicati policijo? 

Evropsko poročilo o prometni nesreči lahko izpolnite, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • se z nasprotnim udeležencem sporazumete o tem, kdo je povzročitelj prometne nesreče in ni bil nihče od udeležencev telesno poškodovan 

  • če ste krivi za nastanek prometne nesreče in za vozilo, ki ste ga vozili niste imeli sklenjenega kasko zavarovanja

  • če ste krivi za nastanek prometne nesreče in ste se telesno poškodovali ter niste imeli sklenjenega dodatnega AO plus zavarovanja, ki krije telesne poškodbe krivega voznika.

Evropsko poročilo o prometni nesreči je obrazec, ki ga izpolnijo udeleženci prometne nesreče, kadar ne kličejo policije, da bi opravila ogled kraja prometne nesreče z namenom, da si izmenjajo medsebojne podatke o vozilih in zavarovanju vozil ter da se izrečejo o krivdi za morebiten poznejši odškodninski zahtevek na zavarovalnico, kjer je imel povzročitelj prometne nesreče zavarovano svoje motorno vozilo.

Evropsko poročilo o prometni nesreči je obrazec, ki je enak v vseh evropskih državah in je v ta namen oštevilčen po rubrikah, da se lahko udeleženca prometne nesreče, ki govorita različen jezik sporazumeta, kaj pomeni posamezna rubrika.

Kje dobite evropsko poročilo o prometni nesreči?

V vseh evropskih državah vam ga izročijo zavarovalnice, ko sklenete zavarovanje avtomobilske odgovornosti ali na drugih mestih, kjer se sklepajo avtomobilska zavarovanja (npr. tehnični pregledi).

Ali vse kar napišete v evropsko poročilo o prometni nesreči, zavezuje?

Vsebina je le orientacijske narave in služi zavarovalnicam kot informacija o poteku prometne nesreče, udeležencih, poškodbah na vozilih, pričah, o tem, kdo je kriv za prometno nesrečo itd. Zavarovalnice niso dolžne upoštevati zapisanega mnenja udeleženih v prometni nesreči o krivdi. Zavarovalnica si o tem sama ustvari mnenje, ne glede na to, kaj zapišejo udeleženci v evropsko poročilo o prometni nesreči.

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer