Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Poškodba pri delu: pravice in postopki za delavce

Delovna mesta predstavljajo različna tveganja, ki lahko vodijo do poškodb pri delu. Delodajalci morajo zagotoviti varno delovno okolje, a kljub temu se poškodbe dogajajo. Pomembno je, da so delavci seznanjeni s svojimi pravicami in postopki, ki lahko potekajo v primeru poškodb pri delu. To je še posebej pomembno, ker lahko iz svoje prakse zatrdimo, da želijo običajno delodajalci odgovornost za poškodbo neupravičeno prevaliti na delavca samega.

Poškodba pri delu je vsaka telesna ali psihična škoda, ki jo delavec utrpi med opravljanjem svojih delovnih nalog ali v okoliščinah, povezanih z delom. Ko pride do poškodbe pri delu, je pomembno, da delavec takoj obvesti delodajalca ali nadrejenega, ki je dolžan dogodek dokumentirati.

Delavci, ki se poškodujejo pri delu, imajo pravico do:
• Kritja vseh stroškov zdravljenja, povezanih s poškodbo.
• Kritja 100% nadomestila plače za čas bolniške odsotnosti.
• Zavarovalnine (v primeru, če je bil delavec preko delodajalca kolektivno nezgodno zavarovan ali če je bil sam individualno nezgodno zavarovan).
• Odškodnine (v primeru, da je za poškodbo delno ali v celoti odgovoren delodajalec).

Delavec lahko uspešno zahteva odškodnino z odškodninskim zahtevkom ali kasneje z odškodninsko tožbo, če dokaže, da ga je pri delu poškodoval kateri izmed sodelavcev, če delodajalec ni zagotovil ustrezne varnosti pri delu, če so bili delovni pogoji nevarni ipd. V primeru poškodbe pri delu je priporočljivo, da se delavec obrne na odvetnika za odškodnino, ki se specializirano ukvara z odškodninskim pravom in ki mu bo razložil, katere pravice mu pripadajo po poškodbi pri delu in ga zastopal v postopku uveljavljanja odškodnine.

poškodba pri delu, poškodba pri delu, poškodba pri delu,

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer