Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Odškodninski zahtevek za akontacijo odškodnine

Kaj pomeni akontacija odškodnine?

V določenih primerih, kadar vam pripada odškodnina (za poškodbo pri delu, odškodnina za prometno nesrečo itd.), lahko dobite vnaprej izplačan del odškodnine (akontacija odškodnine) že ob začetku zdravljenja.

Ali so zavarovalnice dolžne izplačati odškodninski zahtevek za akontacijo odškodnine?

Kadar vložite odškodninski zahtevek za akontacijo odškodnine, jo zavarovalnice skladno z zakonom ali splošnimi pogoji niso dolžne priznati, vendar se je izoblikovala zavarovalniška praksa, da se akontacija priznava.

Kdaj je smiselno vložiti odškodninski zahtevek za akontacijo odškodnine?

Kadar ste bili huje telesno poškodovani in bo vaše zdravljenje trajalo še precej časa, ker so vaši prihodki nižji (saj prejemate le nadomestilo plače ali pa ste prikrajšani za druge dodatke k plači). Nekatere zavarovalnice ne želijo več priznati akontacije odškodnine za telesne poškodbe, temveč le za materialno škodo (npr. izpad dohodka).

Ali to pomeni, da kasneje ne morem več uveljavljati odškodnine?

Če pridobite akontacijo odškodnine, lahko kljub temu kasneje, ko zaključite z zdravljenjem, uveljavljate preostalo odškodnino. Pozorni morate biti le ob podpisu poravnalne ponudbe ali dogovora o akontaciji odškodnine, da ne podpišete klavzule, da se z izplačilom akontacije odškodnine odpovedujete uveljavljanju preostale odškodnine.

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer