Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Odškodnina za poškodbo na javni površini

Javna površina je vsaka površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. Primeroma gre za javne ceste, pločnike, parke, ulice, igrišča, parkirišča ipd. Zaradi razširjene in splošno dostopne rabe javnih površin, Zakon o varstvu okolja občinam nalaga obveznost, da preko obveznih gospodarskih javnih služb zagotavljajo urejanje in čiščenje javnih površin. Če občina tega ne stori oziroma vzdrževalec javne površine poverjene naloge ne izpolni v skladu z dolžno skrbnostjo, pa je zaradi tega na javni površini prišlo do poškodbe, oškodovancu pripada odškodnina za poškodbo na javni površini

Vsakodnevno na javnih površinah zaradi razširjenosti njihove uporabe prihaja do najrazličnejših poškodb. Najpogosteje gre za padce zaradi zdrsa na poledeneli površini in poškodbe, ki nastanejo zaradi spotikanja ob ali stopanja v neravne površine, ki se tam ne bi smele nahajati. Če ste se poškodovali na javni površini, je zelo pomembno, da poskušate čim prej zavarovati dokaze, s čimer boste lahko izkazali, da je do poškodbe prišlo na zatrjevanem mestu in na zatrjevani način:
• fotografirajte mesto padca
• pridobite kontaktne podatke morebitnih prič, ki so dogodek videle
• o dogodku obvestite policijo, občino ali odgovorno osebo vzdrževalca
• čim prej poiščite zdravniško pomoč in natančno opišite razlog, zaradi katerega ste se poškodovali

Ko je škodni dogodek nedvomno izkazan, je potrebno za uspešen odškodninski zahtevek izkazati, da za škodni dogodek odgovarja nekdo tretji. Praviloma bo šlo za protipravne opustitve, denimo za opustitev posipanja v zimskem času ali pa za opustitev izvajanj rednih kontrolnih pregledov, zaradi česar nastala nevarnost ni bila pravočasno odpravljena oziroma nanjo ni bilo na nikakršen način opozorjeno.

Iz dosedanjih izkušenj, v skladu s katerimi smo vložili že več kot 20.000 različnih odškodninskih zahtevkov, vam lahko zatrdimo, da je odškodnina za poškodbo na javni površini pogosto zahtevana, a z vidika uspešnosti zaradi restriktivne sodne prakse dejansko in pravno zahtevna.

Seveda vam pripada odškodnina tudi v primeru, če se niste poškodovali na javni, temveč na zasebni površini (npr. stopnišče bloka, v trgovini ali restavraciji, na obisku pri prijatelju ipd).

Višina odškodnine za telesne poškodbe je odvisna od več dejavnikov, predvsem od teže poškodbe, poteka zdravljenja in trajnih posledic, ki so vam po poškodbi ostale.

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer