Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Ničnost kreditov v švicarskih frankih

Ničnost kreditov švicarskih frankov

Ničnost kredita v švicarskih frankih je vprašanje, s katerim se je vrhovno sodišče že večkrat ukvarjalo, vendar pa predstavlja nedavno izdana sodba II Ips 54/2023 prelomnico, saj je vrhovno sodišče v njej natančneje opredelilo in s tem razširilo pojasnilo dolžnost, ki jo morajo banke izpolnjevati v razmerju do kreditojemalcev.

Namen potrošniškega varstva je vzpostaviti dejansko ravnotežje med pogodbenimi strankami, pri čemer ima osrednji pomen ravno pojasnilna dolžnost finančne institucije kot močnejše stranke v razmerju do potrošnika oziroma kreditojemalca kot šibkejše stranke. Obseg in intenzivnost zahtevane pojasnilne dolžnosti sta v osnovi opredeljena v evropski zakonodaji ter podrobneje razčlenjena v sodni praksi Sodišča Evropske Unije, v zadnji sodbi vrhovnega sodišča pa so bila merila prvič v celoti neposredno uporabljena tudi v slovenskem pravu.

Po dosedanji slovenski sodni praksi je nesporno veljalo, da mora biti kreditojemalec kot potrošnik s stranki banke poučen o možnosti sprememb valutnega tečaja. Vendar pa je bila pogoju ustreznosti dodana dodatna zahteva; ni namreč dovolj zgolj zavedanje potrošnika, da valutno tveganje obstaja, temveč mu je potrebno na jasen in razumljiv pojasniti, da se tečaj, zlasti v dolgoročnih, več desetletja trajajočih pogodbenih razmerjih, lahko znatno spremeni ter da ima to lahko nezanemarljive negativne posledice. V praksi to predvsem pomeni, da bi moral biti kreditojemalec denimo z grafom ali tabelo, ki prikazuje daljše časovne obdobje ali velika valutna nihanja, seznanjen z možnostjo velikega znižanja vrednosti valute v obdobju kriz in podobno. Presoja izpolnjenosti dodatnega kriterija je odvisna od konkretnih okoliščin primera, jasno pa je, da je vrhovno sodišče z nedavno sodbo odločno stopilo na pot evropskega prava, ki varstvu potrošnikov daje znaten pomen ter je kreditodajalce temu ustrezno dodatno zaščitilo pred nepoštenimi pogodbenimi pogoji.

V primeru, da pojasnilna dolžnost banke ni bila ustrezno opravljena, je pogodben pogoj nepošten in kot tak ničen, kar ima za posledico, da obveznost kreditodajalca po plačilu presežnih obveznosti ne obstoji oziroma mora banka vrniti presežna plačila. Presoja, ali je kredit v šicarskih frankih ničen, je torej dokaj zapletena in odvisna od vsakega posameznega primera, vsekakor pa so pričela sodišča vedno bolj prepoznavati in sankcionirati nepoštene poslovne prakse bank pri sklepanju kreditnih pogodb.

ničnost kreditov švicarskih frankov, ničnost kreditov švicarskih frankov,ničnost kreditov švicarskih frankov,ničnost kreditov švicarskih frankov,

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer