Odvetniša Družba Prostran
ADVOKATSKO DRUŠTVO PROSTRAN

Ničnost kreditov v švicarskih frankih

Ničnost kreditov švicarskih frankov

Ničnost kredita v švicarskih frankih je vprašanje, s katerim se je vrhovno sodišče že večkrat ukvarjalo, vendar pa predstavlja nedavno izdana sodba II Ips 54/2023 prelomnico, saj je vrhovno sodišče v njej natančneje opredelilo in s tem razširilo pojasnilo dolžnost, ki jo morajo banke izpolnjevati v razmerju do kreditojemalcev.

Namen potrošniškega varstva je vzpostaviti dejansko ravnotežje med pogodbenimi strankami, pri čemer ima osrednji pomen ravno pojasnilna dolžnost finančne institucije kot močnejše stranke v razmerju do potrošnika oziroma kreditojemalca kot šibkejše stranke. Obseg in intenzivnost zahtevane pojasnilne dolžnosti sta v osnovi opredeljena v evropski zakonodaji ter podrobneje razčlenjena v sodni praksi Sodišča Evropske Unije, v zadnji sodbi vrhovnega sodišča pa so bila merila prvič v celoti neposredno uporabljena tudi v slovenskem pravu.

Po dosedanji slovenski sodni praksi je nesporno veljalo, da mora biti kreditojemalec kot potrošnik s stranki banke poučen o možnosti sprememb valutnega tečaja. Vendar pa je bila pogoju ustreznosti dodana dodatna zahteva; ni namreč dovolj zgolj zavedanje potrošnika, da valutno tveganje obstaja, temveč mu je potrebno na jasen in razumljiv pojasniti, da se tečaj, zlasti v dolgoročnih, več desetletja trajajočih pogodbenih razmerjih, lahko znatno spremeni ter da ima to lahko nezanemarljive negativne posledice. V praksi to predvsem pomeni, da bi moral biti kreditojemalec denimo z grafom ali tabelo, ki prikazuje daljše časovne obdobje ali velika valutna nihanja, seznanjen z možnostjo velikega znižanja vrednosti valute v obdobju kriz in podobno. Presoja izpolnjenosti dodatnega kriterija je odvisna od konkretnih okoliščin primera, jasno pa je, da je vrhovno sodišče z nedavno sodbo odločno stopilo na pot evropskega prava, ki varstvu potrošnikov daje znaten pomen ter je kreditodajalce temu ustrezno dodatno zaščitilo pred nepoštenimi pogodbenimi pogoji.

V primeru, da pojasnilna dolžnost banke ni bila ustrezno opravljena, je pogodben pogoj nepošten in kot tak ničen, kar ima za posledico, da obveznost kreditodajalca po plačilu presežnih obveznosti ne obstoji oziroma mora banka vrniti presežna plačila. Presoja, ali je kredit v šicarskih frankih ničen, je torej dokaj zapletena in odvisna od vsakega posameznega primera, vsekakor pa so pričela sodišča vedno bolj prepoznavati in sankcionirati nepoštene poslovne prakse bank pri sklepanju kreditnih pogodb.

ničnost kreditov švicarskih frankov, ničnost kreditov švicarskih frankov,ničnost kreditov švicarskih frankov,ničnost kreditov švicarskih frankov,

BESPLATNO
pravno savetovanje

Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
        • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
        • i bili ste osigurani za nezgode
        • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti
           (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
           i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik
           ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
    - ako ste žrtva lekarske greške (osim, ako je potrebno
      dodatno mišljenje veštaka)
    - ako ste kao pravno lice ili samostalni preduzetnik       pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu osim
      ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka
    - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko lice zbog greške stručnjaka
     raznih stručnih zvanja
    - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i       klient tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj
Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
      • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
       • i bili ste osigurani za nezgode
       • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka) i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
   - ako ste žrtva lečničke greške (osim, ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
   - ako ste kao pravno lice ili samostalni poduzetnik pretrpeli  materialnu ili nematerialnu štetu (osim, kao je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
  - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko llice zbog greške strručnjaka raznih stručnih zvanja
   - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i klijent tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj