Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

AO plus odškodnina

Če ste utrpeli telesne poškodbe v prometni nesreči, za katero ste sami odgovorni, lahko vložite odškodninski zahtevek in pridobite zavarovalnino, ki bo odmerjena po pravilih odškodninskega prava.

Odškodnina vam pripada ob naslednjih pogojih:

  • če ste imeli veljavno sklenjeno AO plus zavarovanje, ki je dodatno zavarovanje na polici avtomobilskega zavarovanja; AO plus zavarovanje nudi zavarovalno kritje za telesne poškodbe voznika, ki je povzročil prometno nesrečo in
  • če ste utrpeli telesne poškodbe, ki niso izključene iz zavarovalnega kritja in
  • če ste o prometni nesreči obvestili policijo

Odškodnina za prometno nesrečo iz AO plus zavarovanja vam pripada ob upoštevanju sledečih omejitev zavarovalnega kritja:

  • le do višine zavarovalne vsote, ki je pri večini zavarovalnic omejena na 51.000 EUR (pri nekaterih pa na 100.000 EUR)
  • ni krita odškodnina zaradi strahu
  • pri eni zavarovalnici ni krita odškodnina zaradi prask in udarnin
  • odškodnina za izpad dohodka (ne pri vseh zavarovalnicah)

Višina odškodnine je odvisna od:

  • vrste telesne poškodbe, ki ste jo utrpeli
  • bolečin in nevšečnosti, ki ste jih trpeli med zdravljenjem ter časa zdravljenja
  • tega, ali so vam ostale trajne posledice

Če ste v prometni nesreči utrpeli posebno hude telesne poškodbe, pripada vašim bližnjim (zakoncu, zunajzakonskemu partnerju, otrokom, bratom in sestram) odškodnina zaradi posebno težke invalidnosti (odškodnina za duševne bolečine). V primeru, da je nekdo umrl v prometni nesreči, pripada svojcem odškodnina iz naslova duševnih bolečin zaradi smrti bližnjega.

AO plus odškodnina, AO plus odškodnina, AO plus odškodnina, AO plus odškodnina, AO plus odškodnina, 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer