Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Pasti nezgodnih zavarovanj: kaj morate vedeti pred prijavo nezgode

Nezgodna zavarovanja nudijo finančno varnost v primeru nesreč, a včasih se lahko zavarovanci znajdejo v pasteh, ki zmanjšujejo učinkovitost zavarovanja. Da bi se izognili neprijetnostim, je pomembno razumeti, na kaj vse morate biti pri sklepanju nezgodnega zavarovanja in pri prijavi nezgode (kadar vlagate zahtevek za priznanje zavarovalnine na zavarovalnico).

Pred sklenitvijo nezgodnega zavarovanja je ključno, da natančno preberete in razumete pogoje zavarovanja. Zavarovalne police imajo pogosto določene izključitve, ki lahko vplivajo na pravico do izplačila. Na primer nekatere dejavnosti kot so ekstremni športi morda niso krite, druge športne dejavnosti pa imajo omejeno zavarovalno kritje ali pa so določene omejitve kritja pri določenih vrstah poškodb. Zavarovalnice uporabljajo specifične definicije za izraze, kot so “nezgoda” ali “trajna invalidnost”. Razumevanje teh definicij je ključno, saj lahko vplivajo na vaše možnosti za izplačilo. Na primer, “nezgoda” je pogosto opredeljena kot nenadni in nepričakovani dogodek, ki deluje od zunaj na telo zavarovanca in povzroči telesno poškodbo.

V zvezi s prijavo nezgode je pomembno, da čim prej kontaktirate odvetnika, ki je specializiran na zavarovalno pravo, da vas ustrezno usmeri že v času zdravljenja in pomaga izpolniti prijavo nezgode, da ne boste kasneje imeli težav z izplačilom zavarovalnine. Zavarovalnice sicer določajo rok, v katerem morate prijaviti nezgodo, vendar ta rok ni pravno zavezujoč. Pomemben je le rok, ki ga v zvezi z uveljavljanjem pravic iz zavarovanj določa zakon. Priporočljivo je, da čim prej po poškodbi poiščete zdravniško pomoč in natančno opišete, na kakšen način ste se poškodovali, saj so zavarovalnice pozorne predvsem na zapis na prvem zdravniškem izvidu.

Splošno znano dejstvo je, da zavarovalnice skušajo izplačati čim manj, da čim več privarčujejo. Posledično obstaja verjetnost, da vam zavarovalnica ne bo priznala ustrezne zavarovalnine. Svetujemo vam, da poiščete pravno pomoč pri odvetniku, ki je specializiran za zavarovalno pravo, da poskrbi za čim višje izplačilo zavarovalnine.

nezgodna zavarovanja,  nezgodna zavarovanja, nezgodna zavarovanja, nezgodna zavarovanja, nezgodna zavarovanja, 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer