Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Odškodnina za izbris imetnikov kvalificiranih obveznosti

Vas je Banka Slovenije izbrisala?

Ste vedeli, da vam v takem primeru pripada odškodnina?

Banka Slovenije je v letih 2013 in 2014 kot del ukrepov za sanacijo bančnega sistema razveljavila kvalificirane obveznosti šestih slovenskih bank, zaradi česar je večje število oseb izgubilo za skoraj milijardo evrov vrednih terjatev. Razlaščencem je na podlagi tega ukrepa Banke Slovenije pripadala odškodnina, vendar pa se je izkazalo, da je bilo uveljavljanje pravice do odškodnine razlaščencem bistveno oteženo.

Nekdanji imetniki kvalificiranih obveznosti so zato začeli postopke za presojo ustavnosti izrednih ukrepov, v okviru katerih je ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost ureditve glede uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zoper Banko Slovenije. Po protiustavni ureditvi bi morali namreč tožniki, da bi bil odškodninski zahtevek uspešen, dokazati, da je škoda, ki je nastala zaradi učinkov izrednega ukrepa, višja, kot bi bila, če izredni ukrep ne bi bil izrečen. Zaradi navedenega imetnikom kvalificiranih obveznosti bank, ki niso razpolagali z omejenimi informacijami, ni bilo omogočeno učinkovito varstvo pravic, saj bi bilo tako dokazovanje zanje zelo težavno.

Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank je bil zato sprejet z namenom odpraviti ugotovljene nepravilnosti in nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti omogočiti učinkovito pravno varstvo v postopku uveljavljanja odškodninskih zahtevkov proti Banki Slovenije. Bistvene novosti novega zakona so predvsem uvedba obrnjenega dokaznega bremena, ureditev dostopa do informacij in možnost poenostavljenega ter hitrega obravnavanja zahtevkov.

Nov zakon torej nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti bank sedaj omogoča učinkovito varstvo pravic, vendar pa je v ta namen tudi z njihove strani potrebno hitro in pravočasno postopanje. Če ste med oškodovanci tudi vi, vam pripada odškodnina, vendar bodite pozorni, da  ne zamudite rokov.

Odškodnina za izbris, Odškodnina za izbris,Odškodnina za izbris,Odškodnina za 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer