Odvetniša Družba Prostran
ADVOKATSKO DRUŠTVO PROSTRAN

Lekarska greška

Po statistici lekarske greške su dosta češće od novčanih naknada isplaćenih pacijentima, koji su zahtevali isplatu odštete. Obzirom, da pacijenti postaju sve više svesni svojih prava i sve češće podnose zahtev za odštetu, a sudska praksa je na tom području optimizirala procesne standarde u njihovu korist, sve više pacijenata uspešno naplaćuje odštetu.

u kojim primerima možemo govoriti, da je bila napravljena lekarska greška? Radi se o primerima, kada lekar kao stručnjak ne postupa brižno i po pravilima medicinske nauke i struke, te prakse. Posledično lekar prouzrokuje ili ne spreči nastanak štete pacijentu i pacijent zbog toga može podneti odštetni zahtev za štetu, koja mu je nastala.

Lekarska greška može nastati u sledećim situacijama:

  • greška u dijagnostici ili prekasna dijagnostika 

  • provođenje neodgovarajućega lečenja na osnovu pravilne dijagnostike

  • greške prilikom upotrebe tehničkih pomagala (npr. nepravilna upotreba skalpela)

  • proceduralne greške 

  • neustrezenega zdravstvenega inventarja (npr. vozički)

  • neodgovarajuća organizacija rada (nepravovremene lečničke mere zbog predugog čekanja)

  • greške medicinskih radnika

Kada podnesemo odštetni zahtev, osiguravajuće društvo ga u pravilu odstupi zdravstvenoj ustanovi u kojoj je došlo do lekarske greške. Na osnovu dosadašnjeg iskustva (više od 20.000 podnesenih odštetnih i drugih zahteva za priznavanje osigurnine) možemo potvrditi, da postoji mala mogućnost, da sporazumom (znači, ako podnesete odštetni zahtev) dobijete odštetu za lekarsku grešku. Kada nije moguće postići sporazum, potrebna je odštetna tužba.

U 2019. godini približno polovina odštetnih tužbi bila je uspešna, bez obzira, što je uspeh na sudu ovisan pre svega od nalaza i mišljenja veštaka medicinske struke. Naime, sudska praksa je definirala određene procesne olakšice za pacijente, koji se kao laici parniče sa stručnjacima, na drugoj strani.

Odvetnik za odškodnine  –  brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine  –
brezplačno pravno svetovanje

BESPLATNO
pravno savetovanje

Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
        • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
        • i bili ste osigurani za nezgode
        • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti
           (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
           i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik
           ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
    - ako ste žrtva lekarske greške (osim, ako je potrebno
      dodatno mišljenje veštaka)
    - ako ste kao pravno lice ili samostalni preduzetnik       pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu osim
      ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka
    - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko lice zbog greške stručnjaka
     raznih stručnih zvanja
    - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i       klient tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj
Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
      • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
       • i bili ste osigurani za nezgode
       • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka) i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
   - ako ste žrtva lečničke greške (osim, ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
   - ako ste kao pravno lice ili samostalni poduzetnik pretrpeli  materialnu ili nematerialnu štetu (osim, kao je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
  - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko llice zbog greške strručnjaka raznih stručnih zvanja
   - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i klijent tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj