Odvetniša Družba Prostran
ADVOKATSKO DRUŠTVO PROSTRAN

NEZGODNA OSIGURANJA

Ljudi počesto pogrešno misle, da će novčanu naknadu iz osiguranja od nezgode dobiti samim tim, jer su se povredili. Uslov, da dobijete odgovarajuću osigurninu (npr. dnevna odšteta za povredu) je, da ste se povredili na način, koji je opredeljen u definiciji nezgode, navedenoj u općim uslovima osiguravajućeg društva. Imajuči u vidu, da su osiguravajuća društva visoko profitabilna društva, u svoje opće uslove, koji su sastavni dio police osiguranja, sve više navode izuzetke, koji nisu obuhvaćeni policom osiguranja.

Upoređivanje općih uslova nezgodnog osiguranja osiguravajućih društava od pre 10 i više godina pokazuje, da su osiguravajuća društva u svojim sadašnjim općim uslovima, u poređenju sa starim općim uslovima, odredile brojne dodatne izuzetke (ograničenja ili isključenje odgovornosti), zbog kojih vam ne pripada dnevna odšteta, odšteta za invalidnost i ostala jamstva iz ugovora o osiguranju. Iz tog razloga je dobro, da sami ili uz pomoć agenta iz osiguravajućega društva, prije nego potpišete ugovore za osiguranje, obavezno dobro pročitate opće uslove osiguranja.

Najčešći oblik ugovora o osiguranju je nezgodno osiguranje, koje obično uključuje osiguranje u primerima kao što su invalidnost, dnevna odšteta, novčana naknada za vreme provedeno u bolnici, nezgodna smrt, troškovi lečenja, nezgodna renta, itd. Pravo na isplatu odštete zavisi od toga, koju vrstu nezgodnog osiguranja ste imali zaključenu u vreme nezgode, a visina odštete zavisi i od visine premije osiguranja, koju ste uplaćivali.

U našem advokatskom društvu , u saradnji sa veštacima različitih struka, za vas ostvarujemo vaša potraživanja iz svih ugovora o osiguranju, kao na primer:

• osiguranje za teške bolesti         • osiguranje za opreacije

• životno osiguranje                       • kasko osiguranje

• osiguranje od građanske/profesionalne odgovornosti za različite profesije

• protivprovalno osiguranje           • osiguranje pokretnina

• protivpožarno osiguranje            • AO plus osiguranje

• osiguranje strojeva od loma [AO plus]

Iz naše dosadašnje prakse (za naše klijente smo ostavrili pravo na novčanu naknadu u više od 20.000 primera odšteta i osigurnina) možemo vam garantovati, da ne možete očekivati, da će vam osiguravajuće društvo bez problema isplatiti ono šta ste osigurali i šta vam pripada (npr. za teške bolesti, dnevnu odštetu, itd.). Zato vam savetujemo, da ovlastite advokata, koji ima velika iskustva na području prava osiguranja i koji poznaje sudsku praksu.

Ako ste se povredili i želite, da vas besplatno pravno savetuje advokat, koji se bavi pravom osiguranja, možete nas odmah pozvati, kako biste dobili efikasne upute, na osnovu koji ćete kasnije kasnije izbeći sve probleme prilikom ostvarivanja prava na veću dnevnu odštetu za povredu, invalidnost i slično.  

Upoređivanje općih uslova nezgodnog osiguranja osiguravajućih društava od pre 10 i više godina pokazuje, da su osiguravajuća društva u svojim sadašnjim općim uslovima, u poređenju sa starim općim uslovima, odredile brojne dodatne izuzetke (ograničenja ili isključenje odgovornosti), zbog kojih vam ne pripada dnevna odšteta, odšteta za invalidnost i ostala jamstva iz ugovora o osiguranju. Iz tog razloga je dobro, da sami ili uz pomoć agenta iz osiguravajućega društva, prije nego potpišete ugovore za osiguranje, obavezno dobro pročitate opće uslove osiguranja.

Najčešći oblik ugovora o osiguranju je nezgodno osiguranje, koje obično uključuje osiguranje u primerima kao što su invalidnost, dnevna odšteta, novčana naknada za vreme provedeno u bolnici, nezgodna smrt, troškovi lečenja, nezgodna renta, itd. Pravo na isplatu odštete zavisi od toga, koju vrstu nezgodnog osiguranja ste imali zaključenu u vreme nezgode, a visina odštete zavisi i od visine premije osiguranja, koju ste uplaćivali.

U našem advokatskom društvu , u saradnji sa veštacima različitih struka, za vas ostvarujemo vaša potraživanja iz svih ugovora o osiguranju, kao na primer:

• osiguranje za teške bolesti   • osiguranje za opreacije    • životno osiguranje     • kasko osiguranje     • osiguranje od građanske/profesionalne odgovornosti za različite profesije   
• protivprovalno osiguranje   • osiguranje pokretnina      • protivpožarno osiguranje    • AO plus osiguranje    • osiguranje strojeva od loma [AO plus]

Iz naše dosadašnje prakse (za naše klijente smo ostavrili pravo na novčanu naknadu u više od 20.000 primera odšteta i osigurnina) možemo vam garantovati, da ne možete očekivati, da će vam osiguravajuće društvo bez problema isplatiti ono šta ste osigurali i šta vam pripada (npr. za teške bolesti, dnevnu odštetu, itd.). Zato vam savetujemo, da ovlastite advokata, koji ima velika iskustva na području prava osiguranja i koji poznaje sudsku praksu.

Ako ste se povredili i želite, da vas besplatno pravno savetuje advokat, koji se bavi pravom osiguranja, možete nas odmah pozvati, kako biste dobili efikasne upute, na osnovu koji ćete kasnije kasnije izbeći sve probleme prilikom ostvarivanja prava na veću dnevnu odštetu za povredu, invalidnost i slično.

Odvetnik za odškodnine  – brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine  –
brezplačno pravno svetovanje

nezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanja nezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanjanezgodna zavarovanja, nezgodna zavrovanja

BESPLATNO
pravno savetovanje

Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
        • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
        • i bili ste osigurani za nezgode
        • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti
           (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
           i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik
           ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
    - ako ste žrtva lekarske greške (osim, ako je potrebno
      dodatno mišljenje veštaka)
    - ako ste kao pravno lice ili samostalni preduzetnik       pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu osim
      ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka
    - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko lice zbog greške stručnjaka
     raznih stručnih zvanja
    - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i       klient tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj
Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
      • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
       • i bili ste osigurani za nezgode
       • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka) i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
   - ako ste žrtva lečničke greške (osim, ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
   - ako ste kao pravno lice ili samostalni poduzetnik pretrpeli  materialnu ili nematerialnu štetu (osim, kao je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
  - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko llice zbog greške strručnjaka raznih stručnih zvanja
   - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i klijent tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj