Odvetniša Družba Prostran
ADVOKATSKO DRUŠTVO PROSTRAN

Saobraćajna nesreća

Saobraćajna nesreća je stresan događaj i za učesnika u saobraćajnoj nesreći može značiti početak više različitih pravnih postupaka, kao što je postupak ostvarivanja prava na odštetu i osigurninu, postupak o prekršaju, krivični postupak, građanski postupak pred ZZZS i ZPIZ ili ostavinski postupak. Zato je važno, da vas u tim pravnim postupcima zastupa stručnjak specializiran na području odštetnog prava (advokat za odštete), kako biste pravovremeno dobili odgovarajuća uspustva, kako pravilno postupati, da biste kasnije mogli ostvariti pravo na što veću odštetu i optimalno ostvariti vaša prava u navedenim pravnim postupcima.

Ako ste bili učesnik u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u vašoj ili drugoj državi i povredili se (u određenim primerima čak i ako niste povređeni), pripada vam odšteta za saobraćajnu nesreću i možete podneti odštetni zahtev odnosno odštetni zahtev za telesne povrede.

Odšteta za saobraćajnu nesreću vam pripada, ako ste bili povređeni:

  • kao vozač bilo kojeg vozila (automobila, kamiona, radnog stroja, bicikla, itd.), ako niste vi krivi za nesreću

  • kao putnik u bilo kojem vozilu, bez obzira ko je kriv za nesreću

  • kao učesnik u cestovnom prometu (pešak, biciklist, itd.), ako niste vi krivi za nesreću

Isto tako odšteta za saobraćajnu nesreću vam pripada:

  • ako je saobraćajnu nesreću prouzrokovao nepoznati vozač (saobraćajna nesreća u kojoj je vozač pobegao)

  • ako ste saobraćajnu nesreću prouzrokovali vi (pod uslovom, da ste imali zaključeno AO plus osiguranje, i da vam pripada AO plus odšteta)

U nekim primerima odštetne zahteve podnosimo i u drugim državama i zastupamo strance, koji žele podneti odštetni zahtev u Sloveniji i inostranstvu. Odštetni zahtev ili odštetna tužba može se podneti protiv stranog ili domaćeg osiguravajućeg društva u Republici Sloveniji uz primenu prava druge države (hrvatsko, nemačko, austrijsko, srpsko, itd.).

Visina odštete za telesne povrede ovisna je od više faktora, pre svega od težine povrede, postupka lečenja i trajnih posledica, koje su vam ostale nakon povrede.

Pored povređenog, kojem je nastala posebno teška invalidnost, pravo na odštetu zbog njegovog zdravstvenog stanja nakon saobraćajne nesreće (odšteta za duševne patnje) pripada i njegovim bližim rođacima (supružniku, vanbračnom partneru, deci, braći i sestrama). U primeru smrti nekog od učesnika u saobraćajnoj nesreći pripada bliskim rođacima odšteta zbog duševnih patnji zbog smrti njima bliske osobe.

Ako ste u vreme, kada vam se dogodila saobraćajna nesreća, imali zaključeno bilo kakvo nezgodno osiguranje, možemo se pobrinuti, da dobijete dnevnu odštetu za povredu, invalidnost ili druga odgovarajuća prava iz police osiguranja.

Savetujemo vam, da kada vam se dogodi saobraćajna nesreća, da nas pozovete čim pre, kako biste na vreme dobili odgovarajuća upustva, kako ćete postupati, da biste kasnije mogli što bolje ostvariti vaša prava u različitim pravnim postupcima.

Odvetnik za odškodnine  – brezplačno pravno svetovanje

Odvetnik za odškodnine – 
brezplačno pravno svetovanje

Prometna nesreča, Prometna nesreča, Prometna nesreča, Prometna nesreča, Prometna nesreča, 

BESPLATNO
pravno savetovanje

Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
        • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
        • i bili ste osigurani za nezgode
        • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti
           (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
           i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik
           ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
    - ako ste žrtva lekarske greške (osim, ako je potrebno
      dodatno mišljenje veštaka)
    - ako ste kao pravno lice ili samostalni preduzetnik       pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu osim
      ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka
    - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko lice zbog greške stručnjaka
     raznih stručnih zvanja
    - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i       klient tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj
Nudimo vam u sledećim primerima:
   - ako ste telesno povređeni
      • u saobračajnoj nesreći, na radu, javnoj ili privatnoj površini
       • i bili ste osigurani za nezgode
       • i imali ste zaključeno osiguranje za operacije, teške bolesti (osim kada je potrebno dodatno mišljenje veštaka) i druge vrste osiguranja za telesne povrede
       • u pomorskoj nesreći (šteta, koju prouzrokuje vlasnik ili upravljač broda)
       • u napadu ili tučnjavi
   - ako ste žrtva lečničke greške (osim, ako je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
   - ako ste kao pravno lice ili samostalni poduzetnik pretrpeli  materialnu ili nematerialnu štetu (osim, kao je potrebno dodatno mišljenje veštaka)
  - ako ste pretrpeli štetu kao fizičko llice zbog greške strručnjaka raznih stručnih zvanja
   - i u drugim primerima ostvarivanja prava na odštetu, kada se advokat i klijent tako dogovore
Vaši podatci
Detaljnije opišite svoj slučaj