Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Zdravniška napaka - tretji najpogostejši vzrok smrti

Šokanten podatek, kajne? Vendar podatki veljajo za ZDA, kjer zaradi zdravniške napake umre več ljudi kot v prometnih nesrečah! Poleg tega iz naslova zdravstvene napake v ZDA letno izplačajo nekaj milijard odškodnin. Glede na to, da so tudi v Sloveniji zdravniki le ljudje, ki so prav tako zmotljivi, je kot na dlani zdravorazumski sklep, da bo to področje potrebno sistemsko urediti.

V prvi vrsti bo država morala sprejeti predpis, s katerim bo določila najnižjo zavarovalno vsoto, za katero bodo morale biti zavarovane vse zdravstvene ustanove z ustreznim zavarovanjem. Prav tako bo potrebno, enako kot drugje po zahodni Evropi, določiti ustrezno razmerje med pobranimi zavarovalnimi premijami in izplačili škod na drugi strani ter tako zagotoviti ustrezen zavarovalniški servis zavarovancev. Posledično bodo tudi zavarovanja cenejša. Sedanje zavarovalne premije so tako visoke, da se zdravstvenim ustanovam ne splača sklepati zavarovalnih polic, kajti zanje je ceneje, če preprosto zanikajo kakršno koli odgovornost za zdravniško napako, ki jo je posledično relativno težko (vendar ne nemogoče) dokazati. Posledično zavarovalnice, kjer so zdravstvene ustanove zavarovane za nizko zavarovalno vsoto, odklonijo odškodninski zahtevek za izplačilo odškodnine, ker se ravnajo po strokovnem mnenju predstojnika povzročitelja škode (zdravnika).

V primeru, če se oškodovanec ne sprijazni s tem, da bo odškodninski zahtevek odklonjen, mora vložiti tožbo. Največji izziv je, da je uspeh na sodišču odvisen od mnenja izvedenca medicinske stroke ustrezne specialnosti iz Slovenije. Oškodovanec ima sicer možnost predlagati, da izvedensko mnenje izdela izvedenec iz tujine. Izvedenci iz tujine po naših izkušnjah strožje ocenjujejo skrbnost ravnanja zdravstvenega osebja, vendar so takšna izvedenska mnenja draga in podraži se postopek se podraži s prevajanjem dokumentacije. Vendar tudi na tem pravnem področju ugotavljamo pozitivne premike, saj je sodna praksa oblikovala procesne standarde, ki olajšujejo pravdanje oškodovancev in s tem bolj izenačujejo njihov položaj v primerjavi z zdravstveno ustanovo, ki razpolaga z medicinskim znanjem. Tako so po statističnih podatkih oškodovanci v letu 2019 pred sodišči uspeli že v več kot polovici tožbenih zahtevkov.

V primeru, da menite, da vam je bila povzročena škoda zaradi zdravniške napake, nas pokličite, da vam svetujemo ali vam pripada odškodnina.

zdravniška napaka, zdravniška napaka, zdravniška napaka, zdravniška napaka, zdravniška napaka, zdravniška napaka, 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer