POŠKODBA PRI DELU IN REGRESNI ZAHTEVKI ZZZRS IN ZPIZ

Če želite pridobiti odškodnino za poškodbo pri delu mora biti za vašo poškodbo odgovoren nekdo drug in ne vi sami (ker ste bili npr. nepazljivi ali niste upoštevali navodil za varno delo ipd.).

Pri razgovorih s poškodovanimi redno opažamo, da imajo zmotno predstavo o tem, kdaj imajo pravico do odškodnine (mešajo pojem odškodnine in zavarovalnine). Mislijo namreč, da če so se poškodovali na delovnem mestu, jim avtomatično pripada odškodnina, kar ne drži. Običajno jim pripada le zavarovalnina, če so v času poškodbe imeli sklenjeno polico nezgodnega zavarovanja. Pri delovnih nesrečah je običajno odgovoren za poškodbo delavca njegov delodajalec.
Namesto delodajalca običajno plača odškodnino zavarovalnica, kjer ima delodajalec sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti . Z izplačilom odškodnine delavcu zaradi delovne nesreče s strani zavarovalnice praviloma delodajalec nima stroškov. Vendar, opažamo, da kljub temu, delodajalci v primeru delovnih nesreč v prijavo poškodbe pri delu navajajo neresnične podatke o tem kako se je delovna nesreča res zgodila. Želijo namreč prikazati, da sami niso odgovorni za poškodbo delavca pri delu in da je delavec kriv sam (ker je bil nepazljiv, ker je delal nekaj na svojo roko in mimo navodil …). Delavci so velikokrat ustrahovani in si ne upajo uveljavljati odškoodnino za poškodbe v delovni nesreči, ker se bojijo, da bodo izgubili službo ali pa se ob prvem obisku pri zdravniku zlažejo in povedo, da se niso poškodovali pri delu. Strah delodajalcev izvira iz dejstva, da Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS pošiljata regresne zahtevke delodajalcem, v katerih zahtevajo povrnitev stroškov, ki so jih plačali zdravstvenim ustanovam z zdravljenjem oškodovancev poškodovanih pri delu. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko uveljavlja povračilo stroškov zdravljenja oškodovanca od delodajalca, že ob majhni malomarnosti delodajalca. S spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lahko tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje uveljavlja povračilo stroškov zdravljenja oškodovanca od delodajalca že ob majhni malomarnosti. Delodajalcem in posledično tudi oškodovancem ne preostane nič drugega kot počakati spremembo obeh zakonov, v smislu, da bo rešitev bolj pravična in ne prestroga do delodajalcev kot je sedaj, tako, da bo mogoče regresirati delodajalce za stroške zdravljenja delavca le, če je bila poškodba delavca povzročena z veliko malomarnostjo ali naklepom. Druga rešitev pa je ustrezno zavarovanje, ki bo tovrstne rizike pokrilo. Zaenkrat je na trgu le produkt ene slovenske zavarovalnice, ki ta rizik pokriva.

Svetujemo vam, da nas pokličete takoj po poškodbi na delovnem mestuin prejeli boste brezplačni pravni nasvet odvetnika, ki se ukvarja z odškodninskim pravom in ki vam bo dal hitre napotke kako ravnati, da kasneje ne boste imeli težav s pridobitvijo ustrezne odškodnine.