ALI LAHKO DOBIM ODŠKODNINO, ČE SEM VOZIL POD VPLIVOM ALKOHOLA ALI DRUGIH PREPOVEDANIH SUBSTANC?

Da. Oškodovanci imajo pravico do odškodnine tudi, če se ugotovi, da so v času prometne nezgode upravljali vozilo pod vplivom alkohola, a le pod pogojem, da nastanek prometne nezgode ni v vzročni zvezi z njihovo alkoholiziranostjo. Preprosto povedano, lahko dobijo odškodnino, če niso krivi za nastanek prometne nesreče. Če so sokrivi (delno odgovorni) za nastanek prometne nesreče, pa lahko dobijo odškodnino v deležu, za katerega niso krivi.

V primeru, da bi povzročili prometno nesrečo zaradi alkohola ali mamil, pa nimate pravice do odškodnine, ker bi izgubili zavarovalne pravice skladno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (v nadaljevanju ZOZP) in splošnimi pogoji zavarovalnice, kjer imate sklenjeno obvezno zavarovanje vozila (splošni pogoji so sestavni del zavarovalne police). V tem primeru bi zavarovalnici morali povrniti vse odškodnine, ki jih je zavarovalnica izplačala oškodovancem, skupaj z obrestmi in stroški, npr:

  • odškodnino za telesne poškodbe sopotnikom v vašem vozilu, vozniku drugega udeleženega vozila ali njihovim sopotnikom ali ostalim udeležencem v prometni nezgodi (npr. mimoidoči, kolesar);
  • odškodnino za materialno škodo na avtomobilu, ki ste ga vozili, ker bi zavarovalnica plačala leasingodajalcu odškodnino za poškodovan avto na podlagi kasko zavarovanja;
  • odškodnino za materialno škodo, ki je nastala, ker ste ob trčenju poškodovali ograjo, hišo ipd. v zasebni lasti ali del cestne infrastrukture v javni lasti (npr. drog javne razsvetljave, varovalno ograjo ipd.).

Zavarovalnica lahko izterja izplačane odškodnine do višine največ 12.560,00 EUR, razen če bi škodo povzročili namenoma. To je zakonska omejitev, ki velja v času pisanja tega bloga na podlagi določb ZOZP. Ta omejitev pa se nanaša le na izplačane zneske na podlagi zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ne pa za izplačila na podlagi druge vrste zavarovanja npr. kasko škode (druga alinea prejšnjega odstavka).

Svetujemo, da nas pokličete takoj po prometni nesreči in prejeli boste brezplačni pravni nasvet odvetnika, ki se ukvarja z odškodninskim pravom in ki vam bo dal hitre napotke kako ravnati, da kasneje ne boste imeli težav s pridobitvijo ustrezne odškodnine..