ODŠKODNINA, KER JE LETALSKI PREVOZNIK IZGUBIL, PREPOZNO DOSTAVIL ALI POŠKODOVAL VAŠO PRTLJAGO

Ali je vaš kovček ostal na na letališču? So ga mogoče izgubili na letališčih na Dunaju, v Benetkah, Londonu, Parizu ali New Yorku? Ali je ostala vaša prtljaga z vsemi dokumenti, denarjem in dragocenostmi na letalu in zdaj potuje v neznano? Ali ste nemočni in obupani pomislili, da je izgubljena za vedno, ne da bi vam kdo povrnil njeno vrednost?

 

Kdo bo to plačal?

Omenjene položaje rešuje mednarodna pogodba – Montrealska konvencija, ki je uveljavljena od leta 2003. Konvencija išče ravnovesje med odgovornostjo potnika in odgovornostjo letalske družbe, ko gre za kritje škodnih primerov, ki nastanejo v sklopu letalskih prevozov. Ni namreč nujno, da škodo vedno pokrije letalska družba. Konvencija se nanaša na primere, kjer letalo na poti prečka mejo vsaj ene države.

Potnik in letalska družba skleneta pogodbo o prevozu, s katero se letalska družba zaveže, da bo potnika in njegovo prtljago prepeljala v namembni kraj. V kolikor letalska družba prtljage ne pripelje na cilj ali pripelje poškodovano, svoje zaveze ni izpolnila. To je osnovno izhodišče potnikovih upravičenj za povračilo škode in pomeni, da za škodo odgovarja letalski prevoznik.

Pa vendar vsi neprijetni položaji, ki jih potnik lahko utrpi, niso docela pravno izenačeni.

V primeru, da pride do izgube prtljage, ali uničenja, je prevoznik odgovoren za škodo samo, če pride do škodnega dogodka na letalu ali v času, ko je prtljaga pod njegovim nadzorom. Odgovarja objektivno, ne glede na krivdo. Lahko pa se sklicuje, da je nastala škoda posledica slabe kakovosti prtljage ali napak na prtljagi, kar izvira iz časa preden je dobil prtljago v prevoz. Vse to pa velja samo, če je prtljaga pregledana s strani prevoznika pred samim prevozom.

Položaj, ko prtljaga ni pregledana s strani prevoznika, pa niža prevoznikovo odgovornost do te mere, da odgovarja za škodo, če je ravnal krivdno (malomarno, naklepno). To je, če je bil premalo skrben.

Tudi v primeru zamude z dostavo prtljage odgovarja za škodo prevoznik, razen če dokaže, da je bil dovolj skrben in je upravičeno izpolnil vse, kar se od prevoznika pričakuje.

Pri tem je treba upoštevati, da se od letalskega prevoznika pričakuje večja stopnja skrbnosti, saj se s to dejavnostjo profesionalno ukvarja.

Katera škoda se povrne? V poštev pride tako premoženjska škoda (neuporabne vozovnice, že plačani hoteli itd.) kot tudi nepremoženjska (izguba počitnic, strah itd.).

Toda pozor! Prevoznik odgovarja samo za škodo do vnaprej določene višine – 1300 evrov. Četudi potniku nastane večja škoda, je prevoznik ni dolžan kriti. Višina tega zneska se spreminja, saj gre za medvalutno obračunsko enoto določeno s strani Mednarodnega denarnega sklada in znaša približno 1300 evrov.

Za zneske nastale škode, ki so višji od tega zneska, odgovarja samo, če je potnik pri oddaji prtljage sklenil dodatno zavarovanje višje vrednosti. V praksi to pomeni, da je potnik plačal vozovnico in poseben dodatek. V tem primeru prevoznik odgovarja za škodo v višini do tega zneska, razen če dokaže, da je bila prtljaga v resnici manj vredna.

Četudi potnik ni sklenil dodatnega zavarovanja vrednosti, mora prevoznik kriti tudi vse višje zneske škode (nad 1300 evri), pod pogojem, da potnik dokaže, da je prevoznik ravnal iz hude malomarnosti ali celo naklepno (potnik na primer trdi, da prevoznik sploh ni imel etiket za na prtljago, ali pa da jih namenoma ni nalepil, ker je bil lahkomiseln; »saj bo vse v redu«). Vendar je v praksi težko pričakovati, da bo potnik pri dokazovanju hude malomarnosti prevoznika, ali celo naklepa, uspešen, saj so vsi dokazi, na katere bi se potnik lahko oprl, v rokah prevoznika.

Letalski prevoznik lahko na vozovnico zapiše, da po tej pogodbi »ne odgovarja za škodo«, ali pa da vrača samo zneske do višine »100 evrov.« V tem primeru so ta določila nična in ga ne rešijo odgovornosti.

Pomembno je, da potnik pisno v roku škodo prijavi prevozniku! V primeru škode zaradi uničenja prtljage je rok 7 dni, v primeru zamude pa 21 dni. Prekoračitev teh rokov pomeni, da za uveljavljanje povračila škode ni dopustno sodno varstvo.

Svetujemo, da nas pokličete takoj, ko imate težave s prtljago in prejeli boste brezplačni pravni nasvet odvetnika, ki se ukvarja z odškodninskim pravom, in ki vam bo dal hitre napotke kako ravnati, da kasneje ne boste imeli težav s pridobitvijo ustrezne odškodnine.