ODŠKODNINA V PRIMERU, ČE NA AVTOCESTI POVOZITE NPR. AVTOMOBILSKO GUMO IN UTRPITE ŠKODO (NA VOZILU IN TELESNE POŠKODBE)?

Za odstranjevanje ovir z avtoceste je pristojna Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS). Ta družba ima zavarovano svojo civilno odgovornost pri zavarovalnici, na katero morate kot oškodovanec vložiti odškodninski zahtevek. Dokazati boste morali, da DARS ni opravil svojih dolžnost in ni pravočasno odstranil oviro z vozišča. prav tako za vašo škodo ne smete biti krivi sami,npr. zaradi nepozornosti.

Običajno se zavarovalnica, kjer ima ta družba zavarovano odgovornost, brani tako, da dokazuje, da so delavci DARS-a opravili svojo dolžnost in pregledali avtocesto skladno z zakonodajo. Dokazovali bodo, da jim ne morete očitati, da bi morali biti ves čas prisotni na vsakem koncu avtoceste, kjer se znajdejo kakšni predmeti, ki tja ne sodijo. V primeru, da dokažete krivdo DARS-a, pa vam pripada odškodnina za materialno (npr. škoda na avtomobilu) in nematerialno škodo (npr. telesne poškodbe). V primeru, da odgovornosti DARS-a ne dokažete, imate možnost vložiti odškodninski zahtevek na Slovensko zavarovalno združenje. Skladno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (v nadaljevanju ZOZP) združenje iz sredstev škodnega sklada, v katerega vplačujejo vse zavarovalnice, izplača odškodnino. Zavarovalno združenje odškodninskih zahtevkov ne obravnava samo, temveč za to pooblasti eno izmed slovenskih zavarovalnic in vas o tem obvesti. Pogoj za pridobitev odškodnine je, da dokažete, da je škodo povzročil voznik neznanega vozila in da sami niste odgovorni za nastanek škode. V tem primeru vam združenje izplača le odškodnino za nematerialno škodo (odškodnina za telesne poškodbe…)in ne tudi za materialno škodo (škoda na avtu), razen če bi združenje kateremukoli oškodovancu iz iste nesreče plačalo odškodnino zaradi smrti ali hude telesne poškodbe, zaradi katere je bolnišnično zdravljenje trajalo najmanj 5 dni. V tem primeru bi odbitna franšiza ali soudeležba oškodovanca znašala 500 EUR.

Svetujemo vam, da nas pokličete takoj po nesreči in prejeli boste brezplačni pravni nasvet odvetnika, ki se ukvarja z odškodninskim pravom in ki vam bo dal hitre napotke kako ravnati, da kasneje ne boste imeli težav s pridobitvijo ustrezne odškodnine.