ODGOVORNOST ZA DELOVNO NESREČO (POŠKODBO PRI DELU)

V primeru, da ste utrpeli poškodbo med delom in se sprašujete kaj morate dokazovati, da bi dobili ustrezno odškodnino, vam v nadaljevanju navajamo vrste odgovornosti za delovno nesrečo. V vsakem primeru vam svetujemo, da kontaktirate odvetnika, ki se specializirano ukvarja z odškodninskim pravom in ki ve na kakšen način mora dokazovati odgovornost povzročitelja škode.

Odgovornost za škodo je lahko:

  • objektivna (po načelu domnevne vzročnosti oz. odgovornosti ne glede na krivdo). O objektivni odgovornosti govorimo takrat, kadar je nekdo imetnik nevarne stvari (npr. stroja, krožne žage ipd., kar je v praksi običajno delodajalec delavca), iz katere izhaja povečana nevarnost od povprečne glede na okoliščine primera. Prav tako govorimo o objektivni odgovornosti kadar je nekdo imetnik nevarne dejavnosti, iz katere izhaja povečana nevarnost od povprečne glede na okoliščine primera (npr. delo policista v določenih okoliščinah in je tako odgovoren za njegovo poškodbo pri delu njegov delodajalec Ministrstvo za notranje zadeve). Za objektivno odgovornega imetnika nevarne stvari ali dejavnosti se krivda domneva in potem mora on dokazovati, da ni odgovoren (dokazati mora, da izvira škoda iz kakšnega vzroka, ki ga ni mogel pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (višja sila) ali da dokaže , da je škoda nastala izključno zaradi dejanja oškodovanca ali koga tretjega, ki ga ni mogel pričakovati in se njegovim posledicam ne izogniti ali jih odstraniti) ali da je le delno odgovoren (če je oškodovanec soprispeval k nastanku škode).
  • krivdna odgovornost (v odškodninskem pravu velja krivdna odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom, kar pomeni, da se krivda domneva (le pri navadni malomarnosti, hudo malomarnost pa je treba dokazovati). Tako mora tisti, ki zahteva odškodnino dokazati tri elemente odškodninskega delikta, in sicer nedopustno ravnanje, škodo in vzročno zvezo med njima, tisti, ki se pa brani plačila odškodnine pa se mora razbremeniti odgovornosti in torej dokazati, dani kriv za nastanek škode).
  • poostrena krivdna odgovornost je odgovornost za drugega (npr. delodajalec za svojega delavca), kjer se ravno tako uporabljajo pravila o krivdni odgovornosti. Če delavec povzroči komu škodo pri delu ali v zvezi z delom, odgovarja zanj delodajalec, ki bo izplačal odškodnino oškodovancu.

Bistvena razlika med objektivno in krivdno odgovornostjo je v tem, da so pri objektivni odgovornosti odgovorna oseba težje razbremeni odgovornosti kot pri krivdni odgovornosti, saj ne more trditi, da je ravnal dovolj skrbno (kar lahko pri krivdni odgovornosti). Torej, razlogi za razbremenitev odgovornosti so lahko le višja sila, ravnanje oškodovanca, ravnanje tretje osebe. Druga razilka je v tem, da mora oškodovanec dokazati le obstoj nevarne stvari ali nevarne dejavnosti in škodo.Vzročna zveza se domneva (ni potrebno dokazovati nedopustnega ravnanja).

Praktični primeri krivdne odgovornosti:

  • če delodajalec ni zagotovil primernih delovnih sredstev (napaka na stroju…)ali
  • če delodajalec ni zagotovil zaščitnih sredstev za delo (nedelovanje senzorja, neustrezna lestev, ni bilo zaščite na žagi, ni bilo na razpolago dvigala, viličarja…) ali
  • ker je za vašo poškodbo odgovoren vaš sodelavec, ki je zaposlen pri istem delodajalcu in vam je nenamerno povzročil telesno poškodbo (spustil težek material ali steklo, ki sta ga prenašala ipd.), ali
  • delodajalec vas ni seznanil z varnim načinom dela (niste opravili izpita iz varnosti pri delu)ali
  • ste bili preobremenjeni z normo in ste se poškodovali zaradi hitenja ali
  • ker ste bili preutrujeni (delodajalec vam ni zagotovil počitka).

Iz podobnih razlogov vam je lahko odgovoren naročnik, izvajalec ali podizvajalec vašega delodajalca, kar je odvisno od okoliščin konkretnega primera (medsebojnih pogodb..).

Svetujemo vam, da nas pokličete takoj po poškodbi na delovnem mestuin prejeli boste brezplačni pravni nasvet odvetnika, ki se ukvarja z odškodninskim pravom in ki vam bo dal hitre napotke kako ravnati, da kasneje ne boste imeli težav s pridobitvijo ustrezne odškodnine.