Odvetniša Družba Prostran
ODVETNIŠKA DRUŽBA PROSTRAN

Kako ravnati v primeru prometne nesreče

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči, vam svetujemo, da nas pokličete že s kraja prometne nesreče, kjer vam bomo brezplačno svetovali, kaj morate storiti, da boste lahko kasneje dobili ustrezno odškodnino in optimalno uresničili vaše pravice tudi v drugih postopkih, v katerih se lahko znajdete zaradi prometne nesreče.

Zakonodaja ne zahteva od udeležencev prometne nesreče, da na kraj prometne nesreče kličeta policijo, če se  o krivdi strinjata in nihče ni bil telesno poškodovan. V tem primeru morata oba udeleženca skrbno izpolniti evropsko poročilo o prometni nesreči s podatki o udeleženih vozilih in udeležencih. Vendar v kolikor je imel povzročitelj prometne nesreče svoje vozilo kasko zavarovano in je nastala večja materialna škoda ali v kolikor je bil povzročitelj prometne nesreče telesno poškodovan in je imel sklenjeno AO plus zavarovanje, je kljub tej zakonski določbi potrebno klicati policijo, sicer povzročitelj prometne nesreče ne bo mogel uveljavljati naštetih pogodbenih zavarovanj.

Če ste bili ob prometni nezgodi telesno poškodovani, morate čim prej poiskati zdravniško pomoč, kajti že na podlagi enega zdravniškega izvida bi vam lahko pripadala odškodnina. V primeru hujših prometnih nesreč lahko vložite odškodninski zahtevek in pridobite odškodnino tudi brez zdravniškega izvida.

V primeru, da ste v prometni nesreči utrpeli telesno poškodbo, lahko na odgovornostno zavarovalnico vložite prošnjo za pridobitev akontacije še pred zaključenim zdravljenjem. Dejstvo namreč je, da vam med zdravljenjem nastajajo povečani stroški zaradi voženj na številne zdravniške kontrolne preglede in terapije, nakupov zdravstvenih pripomočkov, mazil ipd., vaši prihodki pa so nižji v primerjavi s prihodki pred prometno nesrečo. Med bolniškim staležem namreč prejemate le nadomestilo plače, ki je nižje od plače, ki ste jo prejemali pred prometno nesrečo. Tudi če prejemate 100% nadomestilo plače, pa ste lahko prikrajšani za dodatke (npr. nadurno delo, delo v izmenah, nočno delo, nevarno delo, ki bi ga po rednem teku stvari opravljali, če ne bi bilo prometne nesreče ipd.).

Ko zaključite zdravljenje je znan obseg škode in šele takrat je smotrno vložiti odškodninski zahtevek. Do zaključka zdravljenja pa vam lahko uredimo akontacijo odškodnine.

Svetujemo vam, da nas kontaktirate še pred zaključkom zdravljenja, da dobite ustrezna navodila na kaj morate biti pozorni že med zdravljenjem in kaj vse potrebujete za uveljavljanje odškodninskega zahtevka.

kako ravnati v primeru prometne nesreče, kako ravnati v primeru prometne nesreče, kako ravnati v primeru prometne nesreče, kako ravnati v primeru prometne nesreče, kako ravnati v primeru prometne nesreče, 

Brezplačno
pravno svetovanje

Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
        • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na            zasebni površini
        • in ste bili nezgodno zavarovani
        • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni            (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge            vrste zavarovanj za telesne poškodbe
         • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec            plovila)
         • med napadom ali pretepom
    - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli       materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno       mnenje izvedenca)
    - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake       različnih poklicev
    - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in       stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer
Vam nudimo v naslednjih primerih:
   - če ste bili telesno poškodovani:
      • v prometni nesreči, delovni nesreči, na javni površini ali na zasebni površini
       • in ste bili nezgodno zavarovani
       • in ste imeli sklenjeno zavarovanje za operacije, težke bolezni (razen kadar je potrebno dodatno mnenje izvedenca) in druge vrste zavarovanj za telesne poškodbe
       • v pomorski nesreči (škoda, ki jo povzroči lastnik ali upravljalec plovila)
       • med napadom ali pretepom
   - če ste bili žrtev zdravstvene napake (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
   - če ste kot pravna oseba ali samostojni podjetnik utrpeli materialno ali nematerialno škodo (razen, ko je potrebno dodatno mnenje izvedenca)
  - če ste utrpeli škodo kot fizična oseba zaradi strokovne napake različnih poklicev
   - in v drugih primerih uveljavljanja odškodnine, ko se odvetnik in stranka tako dogovorita
Vaši podatki
Podrobneje opišite vaš primer