KAKO RAVNATI V PRIMERU PROMETNE NESREČE

Če ste bili udeleženi v prometni nesreči morate že iz kraja prometne nesreče poklicati odvetnika, ki se ukvarja z odškodninskim pravom in ki vam bo svetoval (v odvetniški družbi Prostran brezplačno) kaj storiti, da boste lahko kasneje dobili ustrezno odškodnino.

Če se udeleženca strinjata kdo je kriv za nastanek prometne nesreče, potem na kraj prometne nesreče ni potrebno klicati policije. V tem primeru morata skrbno izpolniti evropsko poročilo s podatki o udeleženih vozilih in udeležencih. Opozarjamo predvsem na rubrike “priče, pripombe, vidne poškodbe”.

Če ste bili ob prometni nezgodi telesno poškodovani, morate čim prej poiskati zdravniško pomoč (namreč že na podlagi enega zdravniškega izvida ste upravičeni do odškodnine in tudi brez zdravniškega izvida lahko v primeru hujših prometnih nesreč pridobite odškodnino iz naslova strahu, ki lahko preraste tudi v duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti). Bistveno pri odločanju, ali vam pripada odškodnina iz naslova primarnega strahu je, da je bil strah intenziven, tudi če je bil kratkotrajen.

V primeru, da ste utrpeli hujšo telesno poškodbo v prometni nesreči, lahko na odgovornostno zavarovalnico vložite prošnjo za pridobitev akontacije še pred zaključenim zdravljenjem. Dejstvo namreč je, da vam med zdravljenjem nastajajo povečani stroški zaradi voženj na številne zdravniške kontrolne preglede in terapije, nakupov zdravstvenih pripomočkov, mazil ipd., vaši prihodki pa so nižji v primerjavi s prihodki pred prometno nesrečo. Med bolniškim staležem namreč prejemate le nadomestilo plače, ki je nižje od plače, ki ste jo prejemali pred prometno nesrečo. Tudi če prejemate 100% nadomestilo plače, pa ste lahko prikrajšani za dodatke (npr. nadurno delo, ki bi ga po rednem teku stvari opravljali, če ne bi bilo prometne nesreče ali delo v izmenah, nočno delo, nevarno delo ipd.).

Ko zaključite zdravljenje, je znan obseg škode in šele takrat je možno vložiti odškodninski zahtevek. Katero dokumentacijo potrebujete za vložitev odškodninskega zahtevka, je razvidno iz priloženega obrazca.

Svetujemo vam, da nas kontaktirate še pred zaključkom zdravljenja, da vam svetujemo, na kaj morate biti pozorni že med zdravljenjem in kaj vse potrebujete za uveljavljanje odškodninskega zahtevka.