Izbrisani iz registra stalnega prebivališča v RS

Na tem področju opravljamo predvsem naslednje pravne storitve:

  • pravno svetovanje o možnosti uspeha in višini odškodnine
  • vlaganje odškodninskih zahtevkov in pritožb
  • zastopanje izbrisanih pred sodiščem.

Storitve zastopanja ne zaračunamo do zaključka zadeve.

Predlagam, da nas čimprej kontaktirate, da vam svetujemo ali ste upravičeni do odškonine zaradi izbrisa in kakšne možnosti uspeha imate za pridobitev višje odškodnine pred sodiščem. Po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, namreč lahko izbrisani zahtevajo odškodnino oz. vložijo tožbe za odškodnino le do 18.06.2017, saj kasneje to ne bo več mogoče!

Šestindvajsetega januarja 1992 je ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije izbrisalo 25.671 (t.i. izbrisani) ljudi iz registra stalnega prebivališča Repubike Slovenije in jih prestavilo v seznam tujcev. S tem so ti ljudje izgubili številne pravice (bivalne, ekonomske ipd.) in posledično utrpeli škodo. 

Po mnogih neuspelih poskusih uveljavljanja odškodnin na vseh stopnjah pred slovenskimi sodišči, nikomur izmed izbrisanih ni bila priznana odškodnina, vendar je v tej smeri kasneje prišlo do preobrata. S sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, je bila namreč priznana odškodnina za nematerialno škodo šestim izbrisanim (20.000 EUR). Sodba je tako postavila temelj za izplačila odškodnin tudi ostalim izbrisanim. Evropsko sodišče za človekove pravice zaenkrat še ni odločilo o zahtevku šestih pritožnikov za materialno škodo.

Z omenjeno sodbo je Evropsko sodišče za človekove pravice Republiki Sloveniji naložilo, da v enem letu (do 26.06.2013) pripravi odškodninsko shemo, na podlagi katere bodo izbrisani lahko vlagali odškodninske zahtevke pred slovenskimi sodišči. V ta namen je bil sprejet Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). 

Zakon je določil pavšalno višino odškodnine in sicer 50 eur na mesec za obdobje od izbrisa do trenutka, ko si je oseba ponovno uredila status na način, da je dobila dovoljenje za stalno prebivanje, postala državljan RS… V kolikor pa je odškodnina prenizka in upravičenec meni, da je upravičen do višjega denarnega zneska, ima po zakonu možnost, da vloži tožbo na sodišču, kjer pa je najvišja možna dosojena odškodnina omejena na 3x znesek pavšalnega zneska.

Na tem mestu velja ponovno opozoriti, da po Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, lahko izbrisani zahtevajo odškodnino oz. vložijo tožbe za odškodnino le do 18.06.2017, saj kasneje to ne bo več mogoče! Svetujemo vam, da nas v zvezi s tem čim prej kontaktirate in dobite brezplačno pravno mnenje odvetnika.

Zagotovite si brezplačno svetovanje
  • +386 (0)51 319 111

Kontaktirajte nas preko telefona, elektronske pošte ali spodnje povezave.

Kako vam lahko pomagamo?

Pišite nam, če želite prejeti brezplačni pravni nasvet o možnosti uspeha iz področja odškodninskega  prava.

Ste pripravljeni na naslednji korak?