Odvetniša Družba Prostran
LAW FIRM PROSTRAN

Location

Odvetniška Družba Prostran - Ekipa - Kristijan Prostran - blog - druga področja dela - kontakt - nezgodna zavarovanja - poškodba na javni ali zasebni površini - poškodba pri delu - prometna nesreča - zastopanje pravnih oseb - zdravniška napaka - Odvetnik za odškodnine - višina odškodnine - zavarovanje odgovornosti zasebnika - odškodnina za poškodbo na javni površini - ničnost kreditov švicarskih frankov - odškodninska tožba - AO plus odškodnina - odškodninska odgovornost delodajalca - kdaj ni potrebno klicati policije - kako ravnati v primeru prometne nesreče - odškodninski zahtevki ZZZS in ZPIZ - Evropsko poročilo o prometni nesreči - Odškodninski zahtevek - Odškodnina za izbris - trk z divjadjo - zlom ledvenega vretenca - odškodninska tožba - nezgodna zavarovanja - Odškodnina za poklicno bolezen

Free
legal consultation

We offer you in the following cases:
   - if you have been physically injured:
        • in a traffic accident, at workplace, on public property or on             private property
        • if you have accident insurance
        • if you have insurance for surgeries, serious illnesses
           except when additional expert opinion is needed,
           and other types of insurance for bodily injuries
        • in a maritime accident damage caused by the owner
           or operator of the vessel
        • during an assault or brawl
    - if you have been a victim of medical malpractice except      when additional expert opinion is needed
    - if you, as a legal entity or a self-employed individual, have suffered       material or non-material damage (except when additional expert      opinion is needed)
    - if you have suffered damage as an individual due to professional       errors in various professions
    - and in other cases of claiming compensation, when the lawyer       and the client agree
Your information
Describe your case in more detail
We offer you in the following cases:
   - if you have been physically injured:
      • in a traffic accident, at workplace, on public property or on private property
       • if you have accident insurance
       • if you have insurance for surgeries, serious illnesses (except when additional expert opinion is needed), and other types of insurance for bodily injuries
       • in a maritime accident (damage caused by the owner or operator of the vessel)
       • during an assault or brawl
   - if you have been a victim of medical malpractice (except when additional expert opinion is needed)
   - if you, as a legal entity or a self-employed individual, have suffered material or non-material damage (except when additional expert opinion is needed)
  - if you have suffered damage as an individual due to professional errors in various professions
   - and in other cases of claiming compensation, when the lawyer and the client agree
Your information
Describe your case in more detail