ALI STE VEDELI, DA JE ZDRAVSTVENA NAPAKA TRETJI NAJPOGOSTEJŠI VZROK SMRTI V ZDA?

Šokanten podatek, a ne? Več ljudi umre zaradi zdravniške napake v ZDA kot v prometnih nesrečah! Poleg tega iz naslova zdravstvene napake v ZDA letno izplačajo nekaj milijard odškodnin. Glede na to, da so tudi v Sloveniji zdravniki le ljudje, ki so prav tako zmotljivi, kot v ZDA, je kot na dlani zdravo razumski sklep, da bo to področje potrebno sistemsko urediti.

V prvi vrsti bo država morala sprejeti predpis s katerim bo določila najnižjo zavarovalno vsoto za katero bodo morale biti zavarovane vse zdravstvene ustanove z ustreznim zavarovanjem. Prav tako, bo po moji oceni potrebno, enako kot drugje po zahodni Evropi, določiti ustrezno razmerje med pobranimi zavarovalnimi premijami in izplačili škod na drugi strani in tako zagotoviti ustrezen zavarovalniški servis zavarovancev in ne nesorazmerno bogatenje lastnikov zavarovalnic, kot se to trenutno dogaja. Posledično bodo potem tudi zavarovanja cenejša. Sedanje zavarovalne premije so tako visoke, da se bolnišnicam ne splača sklepati zavarovalnih polic, kajti zanje je ceneje, če preprosto zanikajo kakršno koli odgovornost za zdravniško napako, ki jo je posledično težko (vendar ne nemogoče) dokazati. Posledično zavarovalnice, kjer so zdravstvene ustanove zavarovane za nizko zavarovalno premijo, odklonijo izplačilo odškodnine, ker se ravnajo po strokovnem mnenju predstojnika potencialnega povzročitelja škode (zdravnika). V primeru, da se bo oškodovanec ali oškodovanka odločila, da se ne bo sprijaznila z odklonitvijo izplačila odškodnine po mirni poti, bo morala vložiti tožbo. Največji izziv trenutno (ob sedanji etiki izvedencev medicinske stroke) pa je to, da je uspeh na sodišču odvisen od mnenja izvedenca medicinske stroke ustrezne specialnosti iz Slovenije in je oškodovanec na žalost spet v isti situaciji kot ob začetku postopka, ko je prejel odgovor na svoj odškodninski zahtevek, še pred vložitvijo tožbe. Zaenkrat, z redkimi izjemami, izvedenci na sodišču,  za razliko npr. od kolegov izvedencev v ZDA, še vedno podajajo ugotovitve, ki so »kolegialne« do kolegov zdravnikov, ki naj bi povzročili škodo pacientu ali pacientki.  V tovrstnih primerih bo moral oškodovanec ali oškodovanka predlagati izdelavo izvedenskega mnenja po izvedencu iz tujine. Izvedenci iz tujine pa strožje presojajo nedopustnost ali protipravnost ravnanja posameznega zdravnika. Sicer pa tudi na tem področju ugotavljam pozitivne premike, saj so nekatera sodišča že prisodila, nesorazmerno dosedanji sodni  praksi, visoke odškodnine, zaradi zdravniške napake.

V primeru, da menite, da vam je bila povzročena kakršnakoli škoda zaradi zdravstvene napake, vam svetujemo, da nas kontaktirate in opišete svoj primer, ki ga bomo preučili in vas povabili na razgovor.